Gevaren van giftige stoffen bij bedrijven onvoldoende in beeld

ma 18 januari 2021

Nederland kent veel bedrijven waar gewerkt wordt met giftige stoffen. Binnen die bedrijven is de inventarisatie en registratie van die stoffen niet altijd op orde. Er spelen vraagstukken hoe dit aan te pakken. De technische maatregelen die voorhanden zijn worden niet altijd effectief ingezet. De Inspectie SZW, toezichthouder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, controleert en motiveert, maar initiatieven van bedrijven zouden sneller en vaker toegepast kunnen worden.

Open vaten met giftige stoffen. De Inspectie SZW komt ze nog steeds tegen tijdens bezoeken aan fabrieken. Bedrijven moeten zo veel als mogelijk voorkomen dat werknemers in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. Soms worden er te weinig technische maatregelen genomen om het risico op contact tussen werknemer en gevaarlijke stoffen te vermijden. Dat kan bijvoorbeeld via afzuiging of met gesloten systemen. De laatste stand der techniek mag wel wat vaker worden toegepast, vindt de Inspectie SZW.

CMR-stoffen
De afgelopen jaren bezocht de Inspectie in totaal tachtig ‘gevaarlijke’ bedrijven, veel daarvan actief in de olie en chemie. Deze bedrijven hadden samen 29.000 mensen in dienst. De Inspectie keek in het bijzonder naar zogeheten CMR-stoffen, die kanker kunnen veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting, zoals lasrook, chroom 6 en benzeen. Wat bleek? Bij 61 procent was de inventarisatie en registratie van gevaarlijke stoffen niet geheel op orde.

Onvoldoende zicht op blootstelling
Driekwart van de bedrijven heeft onvoldoende zicht op de mate waarin werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit meldde de Inspectie SZW eind vorig jaar in het rapport ‘Effectonderzoek blootstelling aan CMR-stoffen’. Het gemiddeld aantal CMR-stoffen per bedrijf lag op 29. Na inspectiebezoeken wisten bedrijven dat terug te brengen naar gemiddeld 21 gevaarlijke stoffen. Een gunstige ontwikkeling.

Minder schadelijke alternatieven
Er zijn minder schadelijke alternatieven mogelijk waarvan bedrijven vaak niet afweten, of niet goed weten hoe ze dit toepassen in hun organisatie. Naast dit gemis aan kennis blijkt wel dat werkplekken langzamerhand steeds schoner worden. Waar bij een eerste inspectie 48 procent van de werkplekken netjes en schoon waren, was dat na een tweede bezoek gestegen tot 76 procent. Desondanks is er bij een kwart van de bedrijven dus nog veel te winnen. Zeker voor Brzo-bedrijven, die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en waar risico’s van zware ongevallen aanwezig zijn, moet dit een prioriteit zijn.

Beter leren omgaan met giftige stoffen in jouw werkomgeving
Zijn er in jouw werkomgeving (mogelijk) giftige stoffen aanwezig en wil je (beter) weten wat de risico’s zijn? En hoe je maatregelen kunt nemen binnen jouw organisatie om jezelf en collega’s te beschermen? In de cursus Toxicologie leer je alles over blootstelling, detectie, risicoschatting en bedrijfsgezondheid. Heb je behoefte aan specifieke kennis op het gebied van kankerverwekkende stoffen? Schrijf je dan in voor de cursus Carcinogene stoffen en leer het proces van risicoschatting en nieuwe methodieken kennen.

Bron: Trouw

None

Deel deze pagina