Faciliteren is echt een vak

wo 24 januari 2018

Op 6 juni start de nieuwe training ‘Werksessies ontwerpen, voorbereiden en leiden’, onder leiding van Anita Mulder (AM Training & Coaching) en Wouter Stapel (@Wouter advies en training). Deze twee trainers verzorgen al jaren trainingen voor deelnemers die vanuit een technische achtergrond en knowhow de rol van facilitator verder willen ontwikkelen.

Wij spraken Wouter Stapel over het belang en de toegevoegde waarde van een goede facilitator voor de opbrengst van werksessies en bijeenkomsten. En natuurlijk over wat het je als adviseur, projectleider of expert oplevert en hoe de training je daar gaat brengen.

Wat is faciliteren?

“Faciliteren is het helpen van een groep bij het halen van gestelde doelen. Als facilitator ben je daarbij actief in het vormgeven van het programma en het bewaken van de onderlinge sfeer en interactie, zodat de deelnemers zich kunnen richten op hun inhoudelijke bijdragen. Een facilitator heeft een essentiële rol van begin tot eind om raakvlakken te herkennen, knelpunten aan te kaarten en handvatten aan te reiken.”

Waarom is dat belangrijk voor iemand met een technische achtergrond?

“Als technicus moet je in een brede context kunnen functioneren. Vraagstukken zijn een stuk complexer dan 20 jaar geleden. Het kan een flinke uitdaging zijn om in een groep met verschillende disciplines tot een goed resultaat te komen. Waar liggen de raakvlakken en hoe kunnen die elkaar versterken? Als facilitator moet je daarvoor ook de vinger op de zere plek kunnen leggen. Ik heb te vaak zien gebeuren dat faciliteren op consensus werd gericht. Faciliteren is meer dan dat. Het is gemakkelijk om consensus over het verkeerde te krijgen. De facilitator moet dit in de inhoudelijke- en procesrol kritisch blijven bekijken.”

Wat levert het je op om mee te doen?

“Na deze training ben je in staat om vraagstukken te vertalen naar een gestructureerde en praktische aanpak voor een werksessie of bijeenkomst. Je krijgt en houdt de faciliteeropgave helder. Je kunt jezelf voortdurend de juiste vragen stellen: Wat voor groep is dit? Welke werkvorm of aanpak gaat hier werken? Hoe zorg ik voor actieve betrokkenheid? Daarbij heb je de tools om tijdens de bijeenkomst te kunnen schakelen. Faciliteren is echt maatwerk.”

Hoe ziet de training eruit?

“De training bestaat voor een heel groot deel uit oefeningen op basis van jouw praktijksituaties. De praktijk van iedere deelnemer vormt de rode draad gedurende het hele programma. Individuele leerdoelen formuleer je voorafgaand aan de training. De groepen zijn niet te groot, waardoor er veel ruimte is voor oefening en persoonlijke feedback. De interactie met elkaar en de samenhang in de trainingsgroep zijn een belangrijk onderdeel van de training. Tussendoor is er uiteraard ook voldoende ruimte voor theorie en inhoudelijke handvatten. Mijn ervaring is dat de training voor de hele groep een goede sfeer en veel energie geeft. Er wordt dan ook veel gelachen! De achtergrond van deelnemers is heel divers. Ze hebben gemeen dat ze allemaal met groepen werken binnen het technische werkveld. En dat kan van alles zijn: van een bewonersbijeenkomst tot een workshop veiligheidsrisico’s.”

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in voor de eendaagse training Werksessies ontwerpen, voorbereiden en leiden  die op 6 juni van start gaat!

Deel deze pagina