Energieregio’s zetten hoog in met hun strategie voor duurzame energie

ma 19 oktober 2020

Uit de tussentijdse analyse van de voorlopige Regionale Energiestrategieën die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs uitvoerde blijkt grote bereidheid van de regio’s om te voldoen aan de nationale doelen van duurzame energie op land. Hun gezamenlijke ambities overschrijden ruimschoots het doel uit het Klimaatakkoord voor 2030. Concretiseren van de ambities volgt de komende maanden, met uitdagingen rond draagvlak, verantwoordelijkheden, financiering en regelgeving.    

De Regionale Energiestrategie (RES) is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid regionale keuzes te maken voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) georganiseerd, in voorbereiding op concrete projecten die uit de RES voortkomen. Regionale afstemming van vraag en aanbod moet daarmee voor het optimaal benutten van warmtebronnen zorgen, zoals bij grootschalige wind- en zonprojecten en aqua- en geothermie. 

Met hun RES komen de energieregio’s gezamenlijk met een aanzienlijk hoger bod dan het nationale doel voor duurzame energie. Het PBL is in hun tussentijdse analyse positief verrast met de voorgestelde 50 terrawattuur aan hernieuwbare elektriciteitsproductie. Dat vormt volgens hen een goed vertrekpunt om het doel van 35 terrawattuur in 2030 te halen, aangezien er met zo veel ruimte wat te kiezen valt voor de verdere uitwerking. Het betreft hierbij de optelsom van bestaande projecten, pijplijnprojecten en nieuwe ambities.    

De verdere uitwerking van de energiestrategieën brengt voor de regio’s de komende maanden nog verschillende uitdagingen met zich mee. Zo moet duidelijk worden hoe groot de draagkracht van de samenleving voor de voorgestelde strategieën is. Ook liggen fundamentele keuzes op tafel over verantwoordelijkheden, financiering en regelgeving.   

Regionale Structuur Warmte (RSW) is een van de thema’s van de RES waar het PBL ziet dat de eerste stappen zijn gezet, maar de uitwerking hiervan nog wacht op de gemeentelijke warmteplannen. Belemmeringen in de warmtetransitie worden onder meer gezien op het vlak technische onzekerheden, onduidelijkheid over regulering van warmtenetten en financiële onzekerheid. Ben jij betrokken bij de warmtetransitie, of energietransitie in het algemeen? Met onze cursussen over energietechniek bieden we een breed pallet aan kennis om jou op weg te helpen naar de klimaatdoelen voor de komende jaren:
 

None

Deel deze pagina