Elektromagnetische velden in onze leefomgeving

vr 11 mei 2018

Er staan naar schatting meer dan 100.000 transformatorhuisjes in Nederland. Uit nieuw onderzoek (april 2018) van de Gezondheidsraad blijkt dat deze huisjes verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het belang van inzicht in de achtergronden hiervan en het aanleren van vaardigheden om deze risico’s in te schatten, is groter dan ooit. Niet alleen in de openbare leefomgeving, maar ook binnen werksituaties.

Het effect van transformatorhuisjes en hoogspanningskabels
Concreet is door de Gezondheidsraad vastgesteld dat kinderen die in de buurt van transformatorhuisjes wonen, mogelijk meer risico lopen leukemie te krijgen dan andere kinderen, veroorzaakt door langdurige blootstelling aan straling en elektromagnetische velden. De raad adviseert Den Haag geen nieuwe woningen in de nabijheid van dergelijke huisjes te bouwen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat wonen onder hoogspanningskabels schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De kabels geven een bepaald soort straling af die vooral bij kinderen kanker zou veroorzaken. Het kabinet heeft de afgelopen jaren daarom honderden gevallen van aanbod tot uitkoop van de woning gedaan.
Bron: ANP, april 2018

Vaardigheden leren om de risico’s in te schatten
Behalve in de woonomgeving, is ook in professionele industriële omgevingen het omgaan met elektromagnetische velden een belangrijk punt van aandacht.

Heb jij in jouw werk ook te maken met elektromagnetische velden en straling? En wil je daar meer over weten? Op 9 en 10 oktober organiseert PAOTM de cursus Blootstelling aan elektromagnetische velden.

Of werk je met apparaten of systemen die aan de wettelijke eisen ten aanzien van EMC moeten voldoen? Kijk dan eens naar onze cursus Elektromagnetische Compatibiliteit die in november plaatsvindt.

None

Deel deze pagina