Elektriciteitsnet verdraagt geen file

do 10 maart 2022

Het elektriciteitsnet raak op steeds meer plekken ‘vol’. Hoe komt dit, en belangijker: wat is er nodig om dit op te lossen? In Nederland is het elektriciteitsnetwerk van hoge kwaliteit, waardoor het bijna nooit fout gaat en we niet zomaar zonder elektriciteit zitten. Maar bij Amsterdam en Alkmaar zien we nu dat de vraag te groot is en het regelmatig knelt.

Het elektriciteitsnet wat er ligt is ontworpen om elektriciteit te transporteren van grote energiecentrales naar de gebruikers. Maar dat past niet meer bij de huidige situatie. Er komen steeds meer woningen bij en bedrijven starten of breiden uit. Daarnaast elektrificeert en digitaliseert de samenleving in hoog tempo en er wordt op steeds meer plekken elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in windmolenparken,  zonneparken en bij particulieren. Al die elektriciteit moet door het bestaande netwerk, verdeelstations en transformatorhuisjes. 

Problemen voor grootverbruikers en particulieren
Wanneer een weg vol raakt met auto’s is er, hoe vervelend ook, wel ruimte voor file. Op het elektriciteitsnet kan dat niet. Als netbeheerders teveel partijen op het volle net laten, gaat dat ten koste van de betrouwbaarheid. Er ontstaan dan storingen. Een probleem hierbij is dat grootverbruikers zoals winkels, horeca of kantoren niet aangesloten kunnen worden. Netbeheerders zijn verplicht in volgorde van aanvraag aan te sluiten op het net. Hierdoor kan het gebeuren dat een casino bijvoorbeeld voorrang krijgt op een school. Een zeer onwenselijke situatie. Minder ingrijpend, maar vervelend voor wie het aangaat, is het tijdelijk uitschakelen van zonnepanelen op een woning of langere wachttijd op een laadpaal of warmtepomp. 

Blik op de toekomst
Om in de toekomst iedereen van energie te kunnen blijven voorzien, moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. Het bijbouwen van verdeelstations en het aanleggen van duizenden kilometers kabels is een monsterklus. Eén op de drie straten moet open. Inclusief al het voorwerk - de juiste locaties vinden, vergunningen rond krijgen en het personeel vinden – ben je snel 5 tot 8 jaar verder. En daarmee komen de klimaatdoelstellingen voor 2030 rap in zicht. Tussentijds zijn er slimme oplossingen nodig. Zoals bedrijven die naast elkaar liggen met verschillende gebruikspieken op verschillende momenten gebruik laten maken van het netwerk. Of door opslag van energie in accu’s. Nauwe samenwerking tussen partijen voor optimale benutting van het huidige netwerk en de uitbreiding ervan is noodzakelijk. Alles om de vaart erin te houden en file op het net te voorkomen.

Jouw bijdrage aan betere power quality
Heb jij in je professionele omgeving te maken met uitdagingen op het gebied van stroom of spanning, bijvoorbeeld als netbeheerder, gemeente, provincie, installatie-, meet- of industrieel bedrijf? In de PAOTM-cursus Power quality op 5 en 6 april a.s. leer je onder leiding van prof. dr. Sjef Cobben van TU/e niet alleen welke oorzaken, karakteristieken en gevolgen er zijn, maar vooral ook welke oplossingen je kan toepassen in traditionele èn nieuwe technologieën. Je bent na afloop voorzien van de meest actuele kennis en vaardigheden die je direct toepast in je eigen praktijk. 

Bron: noord-holland.nl
Foto: TenneT
 

None

Deel deze pagina