Eerste waterstofwoning van Nederland

vr 13 september 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag vorig jaar 15% lager dan in 1990. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de uitstoot 49% minder is ten opzichte van 1990. Het behalen van dit doel is een grote opgave. Waterstof kan uitkomst bieden.

In de industrie, de landbouw en de gebouwde omgeving daalt de CO2-uitstoot al decennia. Energiecentrales, verkeer en vervoer veroorzaakten vorig jaar juist meer uitstoot dan dertig jaar geleden. De economie is in die periode bijna 80% groter geworden en de bevolking groeide met 15%. Dat er meer en sneller vooruitgang moet worden geboekt is duidelijk. Innovatieve, breed toepasbare oplossingen kunnen de energietransitie verder helpen.

Koolstofvrije energiedrager
Waterstof is een schone vervanger van vervuilende koolstofhoudende bronnen. Onder andere gemeenten, energie- en vervoersbedrijven passen waterstof steeds vaker succesvol toe. Zo heeft Rozenburg een appartementencomplex dat verwarmd wordt met pure waterstof, werkt de industrie aan elektrolysefabrieken en werkt Rotterdam aan grootschalige productie van waterstof.

Eerste Nederlandse waterstofwoning
De nieuwste primeur is te vinden op Goeree Overflakkee. Hier is op 11 september de eerste waterstofwoning van Nederland geopend. Waar eerdere experimenten in de woningbouw collectieve systemen zijn en de waterstof wordt verbrand in een CV-ketel, werkt het systeem hier met een brandstofcel, elektrolyser en katalytische boiler, gebundeld in een Powerbox. Deze is niet groter dan een Amerikaanse koelkast. In combinatie met zonnepanelen, die de warmte van de zomer omzetten in waterstof, en een opslagtank in de tuin kan het zogenaamde Innovathuis de seizoenscycli van groene energie overbruggen. Tussenoplossingen zoals warmtepompen en elektrische batterijen zijn dan niet meer nodig.

Proefwonen
Het eerste half jaar fungeert het Innovathuis als kenniscentrum voor voorlichting en demonstraties. Daarna nemen proefbewoners hun intrek in de eengezinswoning. Steeds andere huishoudens, van gezinnen met (jonge) kinderen tot starters en gepensioneerden. Daarmee wordt in de praktijk duidelijk hoe de waterstofwoning in verschillende gebruiksbehoeften voorziet.

Waterstofwijk
Plannen voor een vervolg zijn er ook al. Nog dit jaar hopen de initiatiefnemers Paul Scheurleer en Marijke de Wit bekend te maken dat er binnen vijf jaar een wijk wordt gebouwd met 250 waterstofwoningen. De locatie is nog niet bekend. De ambitie is om in de wijk ook een tankstation voor waterstofauto’s te realiseren, door een koppeling met de collectieve opslagtank die de woningen voorziet van waterstof. Met het nieuw gestarte bedrijf Hylife Innovations hopen Scheurleer en de Wit hun bevindingen beschikbaar te maken voor andere ontwikkelaars. 

Toepassen van waterstof in jouw professionele omgeving
Ben jij betrokken bij het (gaan) toepassen van waterstof? Leer welke rol waterstof kan spelen in jouw professionele omgeving tijdens de cursus Waterstof voor professionals op 31 oktober en 1 november 2019. Cursusleider Jaco Reijerkerk MSc van Ekinetix vertelt je alles over de eigenschappen en mogelijkheden van waterstof als koolstofvrije energiedrager.

Bron: CBS, Cobouw

None

Deel deze pagina