“Een goede leider kan resultaten behalen én mensen daarin meenemen”

ma 18 februari 2019

We spraken Glenn Weisz, civiel ingenieur en expert leiderschapsontwikkeling, over werken met ingenieurs en de waarde van verschillen in zienswijzen. En over zijn nieuwe rol als cursusleider van het volledig vernieuwde programma Leiderschapsontwikkeling voor ingenieurs.

Hoe is het om met ingenieurs in leiderschapstrainingen te werken?

“Het is interessant om te kijken naar ingenieurs en soft skills. De facto heb je een deel die de waarde daarvan al vanaf het begin inziet. Vaak zie je dat bij de jongere generatie ingenieurs, die sterk de nadruk legt op persoonlijke groei en –ontwikkeling. Waar wil ik naartoe en wie of wat heb ik daarvoor nodig? Daarnaast bestaat er een generatie met een behoorlijke staat van dienst, die daarmee ook een andere cultuur kent, en van mening is dat dingen gewoon gedaan moeten worden. Er tekent zich dus een bepaalde kloof af tussen generaties. Ik vind het mooi om hen samen te brengen en uiteindelijk de verschillen in zienswijzen te benutten.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Als ik tijdens een sessie van een project start-up samen zit met opdrachtgever en opdrachtnemer en vraag naar het vertrouwen in elkaar zegt iedereen  op zo’n moment dat het goed zit. Als ingenieur ken ik de dynamiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, omdat ik mijn carrière gestart ben bij RHDHV en ook nog even bij Provincie Zuid-Holland heb gezeten. Naast gemeenschappelijke belangen zijn er ook altijd botsende belangen. Wanneer dit onuitgesproken blijft kan dit de basis zijn voor escalaties binnen een project. Op zo’n moment wil ik die onuitgesproken belangen expliciet maken en op die manier moeilijke onderwerpen constructief bespreken. Beide partijen krijgen vervolgens oog voor ieders belang. Het is belangrijk om te beseffen dat in de techniek ook de samenwerking moet worden gemanaged.“ 

Waarin onderscheidt dit nieuwe programma zich van andere leiderschapsprogramma’s?

“Ik heb bijna 10 jaar ervaring in het domein van techniek en soft skill ontwikkeling en heb hier een boek over geschreven, getiteld Studenten Hebben Dorst. Ik ben docent op de TU Delft binnen het Honours Programme op het gebied van leiderschapsontwikkeling en heb verscheidene leiderschapsontwikkelingstrajecten gedaan binnen techniek, zorg en hoger onderwijs. Als cursusleider zonder technische achtergrond kan het lastig zijn om je tegen de scepsis of het cynisme te verweren van ingenieurs, als reactie op leiderschapstheorieën of –tools. Mijn voordeel binnen PAOTM is dat ik een ingenieur ben in mijn DNA, maar dat ik mijn expertise uit verschillende werelden meeneem naar dit leiderschapsprogramma. Ik denk en werk branche-overstijgend. Ik ben expert op het gebied van leiderschapsontwikkeling, maar ik denk nog steeds als een ingenieur. Dat draagt sterk bij aan het wederzijds begrip.”   

Hoe ziet het nieuwe programma eruit?

“Leiderschapsontwikkeling voor ingenieurs is een lopend programma met zeven modules, waarin ook de mogelijkheid wordt geboden om modules te kiezen die op dat moment het beste bij jouw behoefte aansluiten. Alle facetten die volgens ons waardevol zijn voor de 21e-eeuwse ingenieur zijn meegenomen in dit programma. Bijvoorbeeld: Hoe beïnvloed ik mijn omgeving? Hoe benut ik weerstand in mijn voordeel? Hoe zet ik mijn leiderschap in om mijn team optimaal te laten presteren? Wat vergt het van mijn zelfkennis om effectiever te kunnen beïnvloeden? Ingenieurs beïnvloeden voor een groot deel onze toekomst met wat zij ontwerpen en maken. Je hebt daarmee ook te maken met de omgeving waarbinnen dit komt te staan en de mensen waarop dit invloed heeft. Als je dat terugbrengt naar leiderschapsontwikkeling gaat het om twee onderdelen: resultaten behalen én mensen daarin meenemen. Het bewust kunnen schakelen tussen die twee is, in mijn optiek, wat een goede leider maakt.”

Volg het complete programma Leiderschapsontwikkeling voor ingenieurs met Glenn Weisz, of kies voor een of meerdere losse modules.

Over ir. Glenn Weisz:
  • Civiel Ingenieur; TU Delft 2006
  • Directeur Canitiem 
  • Directeur CANIDREAM
  • Auteur en oprichter Studenten Hebben Dorst
  • Oprichter CareerCabs
 
None

Deel deze pagina