Droogte nog niet voorbij, ondanks neerslag

ma 15 juni 2020

De neerslag van afgelopen weken heeft enige verlichting gebracht, maar het neerslagtekort is nog altijd zeer groot. De opschaling van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) naar niveau 1 (dreigend watertekort), eind mei, blijft gehandhaafd. Daarmee verloopt de coördinatie en advisering rond de verdeling van het beschikbare water landelijk.

Ondanks de stabilisering van het neerslagtekort waar de regen van afgelopen weken voor heeft gezorgd blijft het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Met zo’n 167 millimeter, en een 15-daagse verwachting van het KNMI van 183 millimeter, ligt het tekort boven dat van zowel recordjaar 1976 als 2018.  

Daling grondwater gestagneerd en drinkwatervraag hoger

De grondwaterstanden daalden de afgelopen twee maanden voortdurend. Door de recente neerslag is deze daling gestagneerd en lokaal zelfs iets gestegen. De zeer lage grondwaterstanden komen met name voor op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land. Ondanks de droogte doen zich vooralsnog geen knelpunten voor bij de drinkwaterproductie, alhoewel drinkwaterbedrijven zich wel voorbereiden op een hoge watervraag deze zomer.   

Situatie landbouw en natuur blijft zorgelijk  

Ook voor de landbouw bracht de neerslag van afgelopen weken enige verlichting, maar de situatie blijft zorgelijk. Met name in gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is lijken gewasschade en verminderde opbrengsten onvermijdelijk. In de natuur veroorzaken de ongewone droogte en lage grondwaterstanden onder meer schade aan watergebonden ecosystemen en verslechteren ze het broedresultaat van weidevogels.

Ben jij betrokken bij de aanpak van neerslagproblematiek of een ander aspect van de klimaatadaptatie? Komend najaar organiseren wij de volgende cursussen om je hiermee succesvol aan de slag te laten gaan:
 

None

Deel deze pagina