Dreigende funderingsschade aan miljoen woningen is te voorkomen

vr 12 maart 2021

Eén miljoen woningen lopen een aanzienlijk risico op funderingsschade de komende 30 jaar. Dat is wat volgens een coalitie van organisaties dreigt als er niets gebeurt. Dit is te voorkomen door een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en een snelle start met preventiemaatregelen. Dat staat in het Deltaplan Funderingsschade dat onlangs door hen aan politiek Den Haag is aangeboden.   

De opstellers van het plan zijn de Vereniging Eigen Huis, Aedes, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en kenniscentrum KCAF, Zij pleiten voor een rijksoverheid die de regie gaat nemen en een herstelfonds instelt om zowel onderzoek naar funderingsschade te financieren als getroffen huiseigenaren bij te staan. Een minister van Wonen zou het geheel moeten coördineren.

Het besef dat veel schade kan worden voorkomen is volgens de initiatiefnemers nog onvoldoende doorgedrongen in politiek Den Haag. Zo zou er anders met grondwaterpeilbeheer kunnen worden omgegaan. Als preventiemaatregel voor funderingsschade zou een hogere grondwaterstand ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Een hogere grondwaterstand zou in veenweidegebieden voor minder oxidatie van het veen zorgen, waardoor de CO2-uitstoot met 4 procent omlaag gaat.

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Volgens kenniscentrum KCAF zijn deze technologische mogelijkheden nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassing.

Wil jij meewerken aan de uitvoering van het Deltaplan Funderingsschade? Schrijf je dan in voor de cursus Aanpak Funderingsproblematiek, vanaf 15 april 2021, die wij in samenwerking met KCAF organiseren. Naast deelname aan de gehele cursus bestaat ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor de cursus Funderingsonderzoek en –herstel, gericht op de meer ervaren deelnemer vanuit de technische hoek.

Beeld: KCAF

None

Deel deze pagina