Dijken sneller, goedkoper en duurzaam versterken

ma 14 januari 2019

Bij de versterking van ruim 1100 km aan dijken spelen innovaties en nieuwe technieken de komende jaren een essentiële rol binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De doelstelling van doelmatigheid en kostenbesparing maakt gedegen afweging en onderbouwing van deze nieuwe technieken noodzakelijk.

Als onderdeel van het HWBP haalden afgelopen jaar verschillende dijkversterkingsprojecten het nieuws. Zo werd in oktober begonnen met de versterking van de Ringdijk in Amsterdam, door middel van dijkstabilisatoren. Deze innovatieve techniek, waarbij ankers in de ondergrond worden vernageld, werd voor het eerst toegepast bij een waterkerende dijk. Afronding van de werkzaamheden staat gepland voor aankomende maand.

“Dijkversterking wordt steeds meer maatwerk. Bij elke dijk zoeken we naar de juiste oplossing”, aldus Martin Schepers in H2O. Als programmamanager van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit (onderdeel van het HWBP) is hij betrokken bij de financiële ondersteuning en toepassing van deze techniek. De dijk hoefde bij dit project niet verbreed of verhoogd te worden. Ook was het niet nodig om bomen te kappen, tot opluchting van buurtbewoners. Nieuwe technieken die zorgen voor snellere, goedkopere en duurzame dijkversterking.

In het kader van het HWBP is het dus belangrijk om de verschillende nieuwe dijkversterkingstechnieken te kunnen afwegen. De hoeveelheid en verscheidenheid aan projecten vragen immers om inzet van verschillende technieken. Wil jij nieuwe dijkversterkingstechnieken ook in jouw project kunnen toepassen? Na het volgen van onze tweedaagse cursus heb je alle nieuwe technieken in beeld en heb je de beginselen geleerd om ontwerpen te maken, controleren en beoordelen. We starten op 9 april 2019. 

Foto: De Ingenieur

Deel deze pagina