Dijken in Nederland vaak sterker dan gedacht

Nieuw onderzoek toont aan dat dijken in Nederland vaak sterker zijn dan aanvankelijk gedacht, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onder andere Fugro en onderzoeksinstituut Deltares. Dit inzicht kan aanzienlijke besparingen opleveren bij dijkversterkingsprojecten. Een welkome uitkomst voor de doelstelling om tot het jaar 2050 ongeveer 1500 kilometer Nederlandse dijken te versterken.

Het onderzoek richtte zich op het fenomeen "piping", waarbij water met zandkorreltjes onder drukverschillen door de dijk stroomt en het dijklichaam verzwakt. Proeven werden uitgevoerd op twee dijken die bestaan uit getijdenzand, wat veel voorkomt in een brede kuststrook van Zeeland tot Friesland en Groningen. Er is onderzoek gedaan naar piping door dijken op ware grootte aan dit fenomeen bloot te stellen, tot het moment van bezwijken aan toe.

Dijken sterker dan voorspeld

De bevindingen ontkrachten eerdere modellen, die aangaven dat het gevaar van piping bij deze dijken wel aanwezig was. In werkelijkheid bleken sommige dijken sterker dan voorspeld, dankzij een betere inbedding van de zandkorrels en grotere cohesie tussen de gronddeeltjes, wat een extra sterkte van minstens 40 procent opleverde.

Gevolgen voor Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deze nieuwe inzichten hebben directe consequenties voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin dijkversterkingen op de planning staan. Met behulp van dit type zand kunnen waterschappen volstaan met kleinere dijken, waardoor dure uitbreidingen zoals stalen damwanden of extra bermen niet nodig zijn. Het onderzoek benadrukt dat piping niet het enige faalmechanisme is en dat er nog andere potentiële oorzaken bestaan van verzwakte dijken, zoals ontoereikende dijkbekleding en graafwerk door dieren. Daar is in dit onderzoek echter niet naar gekeken.

Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, toont zich enthousiast over de resultaten en noemt de innovaties van belang voor het behalen van de dijkversterkingsopgave in Nederland, aangezien werken aan waterveiligheid nooit af is. Waterschap Hollandse Delta, Fugro en Deltares hebben volgens hem ontzettend belangrijk werk verricht.

2000 jaar dijkenbouwervaring samengevat in drie dagen

Wil je meer leren over de uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen en hoe recente onderzoeksuitkomsten zoals die van Fugro en Deltares van invloed kunnen zijn op deze cruciale waterveiligheidsprojecten? Dan is de cursus Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen een waardevolle aanvulling op jouw expertise. Met inmiddels elf edities achter de rug met recht een vaste waarde binnen het aanbod PAOTM.


Bron: De Ingenieur (KIVI)

None

Deel deze pagina