Deltacommissaris: juist nu investeren in klimaatbestendige Delta

ma 16 november 2020

Het herijkte Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Er liggen forse uitdagingen om de doelstellingen in 2050 te halen. De urgentie van het werken aan de drie pijlers waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie neemt toe. Zo ook voor het rivierengebied.

“De wateropgaven moet meer sturend worden en randvoorwaarden aangeven voor de keuzes bij de ruimtelijke inrichting van Nederland”, aldus Deltacommissaris Peter Glas tijdens zijn toelichting op het Deltaprogramma 2021 in de Tweede Kamer. In het Deltaprogramma 2021 is veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Meer dan voorheen moeten we in Nederland bij de ruimtelijke inrichting en keuze van ons landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s.

Hoewel er voor waterveiligheid in het Deltafonds tot 2034 18,6 miljard euro is gereserveerd, waarschuwde Glas voor bezuinigingen: “Nederland zit in zwaar weer. De gevolgen van Covid-19 manifesteren zich op de Rijksbegroting. Daarom doe ik een oproep om juist nu te investeren in de existentiële veiligheid, leefbaarheid en het klimaat adaptief inrichten van ons land. Een klimaatbestendige delta is misschien wel de eerste basisvoorwaarde voor een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis”, aldus Glas.

De enorme uitdagingen gelden ook voor het rivierengebied. Het Deltaprogramma omvat verschillende initiatieven om de functies van de grote rivieren ook in de toekomst te behouden en waar nodig te versterken. Maar daarvoor moeten we het riviersysteem wel goed begrijpen en weten hoe en met wie we werken aan de toekomstige inrichting ervan.

In de cursus Modern rivierbeheer gaan we in op het gedrag van het riviersysteem, hoe het reageert op ingrepen en hoe veranderingen de diverse functies beïnvloeden. Aan welke maatregelen moeten we denken, hoe en met wie realiseren we die en welk onderzoek is daarvoor nodig? Ben jij betrokken bij voorbereiding, uitvoering of beheer van riviermaatregelen? Schrijf je dan in voor de online cursus die op 3 december 2020 start en 25 maart 2021 wordt afgesloten met een excursie in het rivierengebied.

None

Deel deze pagina