De energietransitie: 'de nieuwe Deltawerken'

vr 21 mei 2021

Nederland moet stappen maken met de energietransitie. In 2050 zal het elektriciteitsverbruik twee keer zo hoog zijn als nu. Eén op de drie straten moet open, tienduizenden kilometers leiding moeten worden gelegd en er moet ruimte gevonden worden voor zonne- en windparken. 

De energietransitie is een monsterklus en als we niet snel beginnen redden we het niet, waarschuwen de netbeheerders. ,,We staan voor de nieuwe Deltawerken.’’ Er moeten de komende jaren keuzes gemaakt worden die vergaande invloed hebben op hoe Nederland eruit gaat zien en hoe (on)afhankelijk we zullen worden wat betreft onze energiebehoefte. 

Scenario’s
Gasunie, Tennet en de regionale netbeheerders presenteerden eind april het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’, met vier scenario’s voor de energietransitie. Die variëren van volledig zelfvoorzienend worden tot zoveel mogelijk importeren van groene energie uit het buitenland.

Autonoom… 
Om zelfvoorzienend te worden moeten er vele zonne- en windparken aangelegd worden voor het winnen van voldoende duurzaam opgewekte energie. En er zijn nieuwe op groen gas gestookte elektriciteitscentrales nodig. Want de wind waait niet altijd en de zon is vaak verborgen. Huizen zullen veel vaker verwarmd worden met warmtepompen en er moet een infrastructuur van laadpalen komen omdat we allemaal elektrisch gaan rijden. En warmtenetten, waarbij restwarmte uit de industrie gebruikt wordt om woningen te verwarmen, moeten fors worden uitgebreid.

…of ook uit het buitenland?
De investeringen in een klimaatneutraal energienetwerk in 2050 worden geschat op ruim 100 miljard euro. En de kosten verschillen niet zoveel in de vier scenario’s van de netbeheerders. De vraag is vooral hoeveel energie je zelf wilt opwekken en hoeveel je uit het buitenland haalt. Beide kost geld en heeft voor- en nadelen. Uit het buitenland halen betekent minder centrales en windparken, wat enorme investeringen scheelt en het zal veel burgers, die bang zijn voor windturbines in hun achtertuin, blij stemmen. Echter, de risico’s op leveringszekerheid uit het buitenland zijn groot. En hoe dichter de energieopwekking, -opslag en afname bij elkaar zit, hoe efficiënter. Kortom: complexe materie.

Route
Wat de keuze ook wordt, de tijd om beslissingen te nemen is nu. Organisaties die te maken hebben met energie moeten een route kiezen. Voor nu, de komende jaren en voor de periode na 2030. Er zijn veel opties en mogelijkheden voor het invullen van duurzame plannen en doelen voor de energietransitie. En voor elke organisatie hangen de beslissingen af van allerlei factoren en omstandigheden.

Energiekeuzes in jouw professionele omgeving
Ben jij in je werk (mede)verantwoordelijk voor beslissingen op het gebied van energiebeleid en investeringen in duurzaamheid? Maar heb je geen energie-technische achtergrond? In de cursus Duurzame energiesystemen voor professionals maak je op een laagdrempelige manier kennis met de techniek achter de energietransitie. Aan de hand van praktische voorbeelden voor de gebouwde omgeving en de industrie leer je, in de inspirerende omgeving van The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties, welke technologieën er beschikbaar zijn voor de energietransitie en welke keuzes jij kunt maken in jouw dagelijkse praktijk.

Bron: AD

None

Deel deze pagina