De duurzame potentie van geothermie

ma 15 oktober 2018

“Hernieuwbare energie moet 70 tot 85% van de energie zijn in 2050 om de opwarming op 1,5 graden in 2100 te houden”, schrijven de onderzoekers in het onlangs verschenen klimaatrapport van het IPCC van de Verenigde Naties. Hier zijn grootschalige veranderingen van energiesystemen voor nodig. Geothermie kan hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Het energiepotentieel van geothermie, of aardwarmte, is immens. In Nederland staat aardwarmte naast projecten in de glastuinbouw ook meer en meer in de belangstelling om gebouwen en woningen te verwarmen. Op dit moment zijn er in Nederland 23 geothermieprojecten gerealiseerd, waarvan er inmiddels al 13 projecten produceren.

Geothermie als alternatief voor aardgas

In aanloop naar de ambitie van het klimaatakkoord om Nederland in 2050 aardgasvrij te maken vormt aardwarmte een van de serieuze alternatieven als duurzame en CO2-neutrale energiebron. Geothermieprojecten worden vanuit de overheid onder meer gestimuleerd met subsidies. De doelstelling is om in 2020 11 petajoule uit aardwarmte te produceren. Een petajoule is het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 150.000 huishoudens.

Veiligheid van geothermieprojecten

Naast het energiepotentieel zijn vragen omtrent risico’s en veiligheid bij het winnen van aardwarmte ook actueel. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op dit vlak. Eerder dit jaar publiceerden zij het Masterplan Geothermie, waarin de benodigde stappen zijn beschreven om geothermie tot een volwassen en professionele sector uit te laten groeien. Daarnaast heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een ‘innovatie-roadmap’  laten opstellen met aandacht voor innovaties voor kostenreductie met veiligheid als randvoorwaarde.

Potentie en risico’s van geothermie doorgrond  

Geothermieprojecten zijn gebaat bij een eerlijk en realistisch beeld van zowel de potentie als de risico’s en veiligheid omtrent de winning ervan. Dit is essentieel voor alle actoren binnen een dergelijk project: van energiebedrijven en woningbouwverenigingen tot subsidieverleners en technisch specialisten. Op 6 en 7 november leer je in de tweedaagse cursus Geothermie wat er komt kijken bij een geothermisch project. Naast aandacht voor technische haalbaarheid, benodigde vergunningen en wet- en regelgeving komen ook de risico’s en relevante aspecten voor het rendement aan bod.

Foto: Platform Geothermie

None

Deel deze pagina