Consortium IJsselpoortpartners aan de slag met uitwerking van plan voor het Rivierklimaatpark

vr 14 april 2023

Deze maand is een consortium bestaande uit vijf partijen gestart met het ontwikkelen van het plan voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Het doel van dit plan is om het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giessen in de komende tien jaar te transformeren tot een aantrekkelijke en klimaatbestendige omgeving, waarbij de IJssel goed bevaarbaar blijft.

Het consortium IJsselpoortpartners, bestaande uit TAUW, APPM, HKV, H+N+S Landschapsarchitecten en Bureau Stroming, heeft de aanbesteding gewonnen voor de planuitwerkingsfase van Rijkswaterstaat.

Zij zullen de komende tweeënhalf jaar het voorkeursalternatief verder uitwerken onder leiding van TAUW. Het plan, genaamd Rivierklimaatpark IJsselpoort, is ontwikkeld onder regie van Rijkswaterstaat en in samenwerking met omliggende gemeenten, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en verschillende belanghebbenden.

Toegankelijke uiterwaarden

Het doel van het project is om toegankelijke uiterwaarden te creëren tussen Arnhem en Giesbeek die klimaatextremen kunnen opvangen, waarbij de kenmerkende natuur van het riviergebied wordt teruggebracht. Er komen aanpassingen aan de oevers om de rivier beter bevaarbaar te maken bij lage waterstanden en een nieuwe nevengeul bij Westervoort om de waterstand te laten dalen bij hoogwater. Het project beoogt ook ruimte te bieden voor duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energieopwekking.

Integraal Riviermanagement

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma en het programma Integraal Riviermanagement. Het Rijk heeft 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project, terwijl de overige 20 miljoen euro door de andere partijen wordt betaald. In het verlengde van deze natuurontwikkeling deed het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling onlangs een oproep 

Het riviersysteem beter leren begrijpen

Ben jij betrokken bij het programma Integraal Riviermanagement? In onze uitstekend beoordeelde vierdaagse cursus leer je op 3, 4, 10 en 11 oktober 2023 alles over de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen. Met speciale aandacht voor de belangen van sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.
 

Bron: H2O

None

Deel deze pagina