Bouw sociale huurwoningen moet sneller

ma 16 augustus 2021

In Nederland is nog steeds sprake van een oplopend tekort aan woningen, zeker in de sociale huursector. De sector kampt met enorme wachtlijsten en te lange doorlooptijden voor nieuwbouw van sociale woningen. Dit kan zo niet langer vinden Harriët Tiemens en Rob Haans van de Tasforce Nieuwbouw Woningcorporaties.

Factor tijd lijkt grootste vijand

De Taskforce is opgericht door het ministerie van BZK, VNG en Aedes om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en minstens 10.000 flexwoningen te ondersteunen en te versnellen. Lange tijd was er discussie tussen woningbouwcorporaties en het ministerie van BZK over tekortschietende financiële middelen voor corporaties om te bouwen. Maar dankzij de Regeling Vermindering Verhuurderverheffing (RVV-regeling) Nieuwbouw is het mogelijk minstens 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te gaan bouwen.

Dus de belofte is er, de investeringen staan in de boeken, maar de realisatie blijft nog achter. De factor tijd lijkt hierin de grootste vijand te zijn, volgens Haans. Tiemens vult aan dat sociale woningbouw afhankelijk is van heel veel partijen.

Belangrijkste knelpunten

De Tasksforce heeft in samenwerking met woningcorporaties de grootste knelpunten in kaart gebracht die zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost. Er moet meer aandacht komen voor enerzijds snellere omgevingsvergunningen voor de nieuwbouwprojecten en anderzijds het participatieproces met bewoners in de omgeving van de nieuwbouw.

Om de woningkrapte op te lossen moeten bouwprocessen sneller kunnen volgens Tiemens. Bovendien scheelt een versnelling kosten. Zo kan het voortraject bijvoorbeeld een stuk efficiënter en kan er vooraf gekeken worden naar wet- en regelgeving die mogelijk in de weg zit. Daarnaast is een effectieve coördinatie van de gemeenten van belang. Meer urgentiegevoel op sociale woningbouw en betere samenwerking zijn nodig om sociale woningbouw als gezamenlijke opgave aan te pakken.

Ontwikkel jezelf en help mee versnellen

PAOTM helpt je graag bij de uitdagingen in de woningmarkt. We hebben een breed aanbod aan cursussen op dit vlak gedoceerd door experts uit de sector. Dit najaar kun je onder andere kiezen voor technisch beheer, opdrachtgeverschap en verduurzaming, woonruimteverdeling, portefeuille- en assetmanagement, trends in de woningmarkt of de ontwikkelingen in de hypotheek- en koopmarkt. Heb je advies nodig? Neem contact met ons op en we denken graag met je mee.

Bron: Aedes
 

None

Deel deze pagina