Betrouwbaarheid elektriciteitsnetwerk onder druk

ma 24 augustus 2020

De elektriciteitsvoorziening in Nederland is, met 99,99%, een van de betrouwbaarste ter wereld. De doelstellingen van de energietransitie zetten deze betrouwbaarheid flink onder druk. Door de opmars van decentrale opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen en een grotere stroomvraag voor elektrische auto’s, datacenters en warmtepompen, zullen de verstoppingen in het netwerk toenemen. Een betrouwbaar stroomnet, dat op de energietransitie is berekend, is een vereiste voor de verdere elektrificatie en integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Nederland heeft ambitieuze doelen. In 2023 moet het aandeel van hernieuwbare energie tot 16% zijn gegroeid en de CO2-uitstoot moet in 2030 met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Om de doelstellingen te halen en de betrouwbaarheid van het netwerk op peil te houden zijn er hordes te nemen.

Modern elektriciteitsnetwerk vereiste
Het elektriciteitsnetwerk wordt wisselend belast. Als ’s avonds iedereen tv kijkt en de elektrische auto oplaadt is er een piek in de vraag. Andersom zijn er ook pieken in het aanbod, bijvoorbeeld als er veel zon en wind is en onze parken veel elektriciteit produceren. In het algemeen wordt de vraag naar energie steeds groter. En subsidieregelingen geven de ontwikkeling van parken voor hernieuwbare energie een flinke impuls. Het is zaak dat het elektriciteitsnetwerk het tempo van de energietransitie kan bijhouden. Anders is een betrouwbare, betaalbare en toegankelijke elektriciteitsvoorziening misschien niet langer zeker.

Ontoereikende netwerkcapaciteit zichtbaar
Dat de druk op het netwerk soms al te hoog wordt, is al zichtbaar. Netbeheerders zijn genoodzaakt om de aansluiting van laadpalen en datacenters uit te stellen, omdat het netwerk de belasting niet aan kan. En de ambities om Amsterdam in 2040 aardgasvrij te hebben kan het huidige net niet verwerken.

Fossiele brandstoffen uitfaseren
Er wordt hard gewerkt aan het uitfaseren van fossiele brandstoffen. De processen die nu nog gebruik maken van fossiele brandstof moeten geëlektrificeerd worden. Dus nog meer druk op het netwerk. Daarom kunnen we de komende jaren niet zonder aardgas, vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof.

Opslag nodig
Duidelijk is dat er werk aan de winkel is. Een overschot aan stroom, opgewekt door zonne- en windparken, moet worden opgeslagen in accu’s. Uit fossiele brandstof kan waterstof gemaakt worden die in specifieke volumes elektriciteit kan opwekken. Voor dit extra aanbod is de bestaande gasinfrastructuur nodig. Regelgeving en investeringen moeten de benutting hiervan mogelijk gaan maken.

Omschakeling makkelijker gezegd dan gedaan
Ondanks het sluiten van kolencentrales en de overgang naar alleen gascentrales en hernieuwbare bronnen logisch lijkt, is omschakeling niet altijd een optie. Zelfs als de kosten van een milieuvriendelijker alternatief lager zijn. Bijvoorbeeld omdat capaciteitswijziging tijd en geld kost en omdat tijdens piekperiodes de maximale capaciteit al bereikt wordt. Of omdat eerder aangegane verplichtingen omschakeling in de weg staan.

Betrouwbaarheid van elektriciteit in jouw professionele omgeving
Heb jij in je werk te maken met elektriciteitsopwekking of -transport en het betrouwbaar en veilig houden van het elektriciteitsnetwerk? Op 29-30 september leer je in de cursus Power quality welke bronnen de kwaliteit van stroom en spanning verminderen, wat de bijbehorende problemen zijn en welke oplossingen er zijn om de kwaliteit te optimaliseren. Komt het toch tot storingen of uitval? Op 5-6 november leer je in de cursus Beveiliging van elektriciteitsnetten hoe je beveiligingen effectief en efficiënt toepast zodat je de gevolgen voor de energielevering kan minimaliseren.

Bron: Energietransitiemonitor – Van te ambitieus naar realistisch, ABN Amro

None

Deel deze pagina