Belang van regulier onderhoud aan vaarwegen

ma 13 december 2021

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan beheer en onderhoud aan vaarwegen voor een goede bereikbaarheid over water. Dat is belangrijk, want zonder regulier onderhoud aan waterbouwkundige kunstwerken zouden onze bruggen en sluizen al snel buiten werking zijn. Wat houdt dat onderhoud in en wat betekent het voor de gebruikers?

Veilige en vlotte doorvaart

Rijkswaterstaat is met het onderhoud verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid, voor een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart en voor een schone en prettige leefomgeving voor mens en dier. Het onderhoud bestaat onder andere uit het baggeren van vaargeulen en nevengeulen, het onderhouden van oevers, kribben en uiterwaarden en het onderhoud van bruggen, stuwen, sluizen en gemalen. Op die manier zorgt Rijkswaterstaat er voor dat de afvoer van (hoog)water niet wordt belemmerd, dat de vaargeulen op diepte blijven en dus beschikbaar blijven voor de beroepsvaart, dat het zicht niet belemmerd wordt door overhangende dode takken en bomen én dat de omgeving veilig en schoon blijft.

Impact en belang van onderhoud

Wat de impact is van onderhoud vroeg Rijkswaterstaat eerder dit jaar aan een Roelof Meinen, zelfstandig schipper, en André Bomers van Rijkswaterstaat.

Roelof Meinen benadrukt als schipper het belang van regulier onderhoud aan vaarwegen om stremmingen te voorkomen: “Over Amsterdam - Hengelo doen we circa 18 uur. Daaraan zijn we ongeveer 1.200 liter gasolie kwijt. Als we moeten afwijken van de route omdat er een storing of stremming is, kost ons dat niet alleen meer tijd, maar ook meer gasolie. En ons vaarschema loopt in de war. Kortom, we hebben daar economische schade van.”

André Bomers van Rijkswaterstaat onderschrijft het vitale belang van goed onderhouden kunstwerken. Als er maar kleine details in de technische installaties van het sluiscomplex niet kloppen, kan de veiligheid van de schippers in de sluis in het gedrang komen. “Daarom is het zaak om dagelijks de sluizen te inspecteren en eventuele afwijkingen, bijvoorbeeld vroegtijdige veroudering, te signaleren en de beschikbaarheid van de sluis in te schatten.” Dit proces staat nooit stil, volgens Bomers. “Het vernieuwen en door ontwikkelen van onderhoud is een belangrijk thema binnen Rijkswaterstaat. Daarbij willen we allerlei technologische innovaties nog beter gaan benutten. Zoals smart maintenance, waarbij we informatie over technische condities via sensoren binnen krijgen.”

Iemand die hier ook alles over weet is Wim Kortlever, waterbouwkundig ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij is onder andere betrokken bij de Nieuwe Zeesluis IJmuiden, maar ook bij de Zeesluis Terneuzen, de Afsluitdijk en de vervanging van de stuwen in de Maas. “We staan voor een forse uitdaging om ruim 50 sluizen voor 2040 te vervangen of te renoveren.” 

Meer leren?

Wim Kortlever deelt graag zijn kennis, samen met een rijk docententeam tijdens de cursus Onderhoud en verbetering vaarwegen die plaatsvindt op 20 en 27 januari 2022 in Amersfoort. Meer informatie en reviews van anderen vind je op de cursuspagina.


Bronnen: Rijkswaterstaat en de Vereniging van Waterbouwers
Foto: Bocht van Overschie

None

Deel deze pagina