Alle hens aan dek in de bouw

vr 16 juli 2021

De bouw kent moeilijke tijden op vele verschillende vlakken. Het woningtekort, de woonlasten-, leefbaarheids- en ouderenhuisvestingsproblematiek, de positie van starters en middeninkomens en de aanpak van funderingen en verduurzaming van de woningvoorraad. Tel daar nog eens een achterblijvende bouwproductie, de stikstof- en PFAS-problematiek en stijgende grondstoffenprijzen bij op en dan nog is de lijst niet compleet.

Er is samenwerking nodig vanuit de hele bouwkolom en overheid om deze verscheidenheid aan problemen het hoofd te bieden. Kennis over de verschillende belangen, technieken, samenwerkingsvormen en beleidsaspecten en hun samenhang is essentieel om tot integrale oplossingen en een werkzame aanpak te komen.

Veel van deze actuele thema’s komen terug in de cursussen van PAOTM. Met deze cursussen geven we bouw- en overheidsprofessionals kennis en handvatten die direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Een greep uit ons aanbod waarmee je verder kunt:

Samenwerken in bouwteams

De cursus Samenwerken in bouwteams geeft je inzicht in de trends op het gebied van bouwteams, je krijgt kennis van de meest recente model bouwteamovereenkomst en je leert hoe het van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw project. Laat je op weg helpen door 2 schrijvers en door ervaren gebruikers van Bouwteamovereenkomst DG 2020.

“Zinvol. Zeker nu wij in een aanbesteding zitten voor een toekomstig bouwteam. Je hoort dan weer punten waar we rekening mee kunnen/moeten houden.”
Cursist werkzaam bij een waterschap

Recente ontwikkelingen in het wonen

Krijg inzicht in recente ontwikkelingen in de woningmarkt, nieuwe beleidsinstrumenten en de effecten van nieuw beleid. In de cursus Recente ontwikkelingen in het wonen komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden. Onder leiding van prof. dr. Peter Boelhouwer (TU Delft).

“De kennis die ik in de cursus heb opgedaan was meteen praktisch toepasbaar in mijn werk. Als je met iemand in gesprek bent kun je direct refereren aan een concreet recent voorbeeld. Ook is het contact met de medecursisten waardevol omdat dit de samenwerking in je netwerk bevordert.”
Martin van der Giesen (Gemeente Breda)

Beoordeling constructieve veiligheid

Hoe beoordeel je een constructie en ga je constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Krijg in de cursus Beoordeling constructieve veiligheid inzicht in wettelijke randvoorwaarden en normen en leer de regelgeving correct toe te passen.

“Goed, veel aandacht voor praktische toepasbaarheid en achtergrond van de wetgeving/normen.”
Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau

Technisch beheer van woningen

Onder leiding van Henk Heeger (Havensteder) zoom je in op de sturing, budgettering en prioritering van technische beheermaatregelen en leer je de juiste afwegingen te maken op portefeuille- en complexniveau. De cursus Technisch beheer van woningen is vooral bestemd voor woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven: managers technisch beheer, medewerkers die zich met technisch beheer of inkoop bezighouden en beleidsmedewerkers.

En nog veel meer

Kijk verder op de website voor de overige onderwerpen en actuele data en reserveer een plek of schrijf je direct in. Zo tillen we samen de bouw naar een hoger niveau.

Deel deze pagina