Akkoord VNG en BZK over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

ma 14 december 2020

Op 12 november jl. bereikten minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een akkoord over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingstelling van de wet op 1 januari 2022.

Wkb: verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland

Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit in Nederland. De huidige toets vooraf op de papieren bouwplannen wordt vervangen door een toets op de bouwplaats zelf gedurende het  bouwproces. Deze praktijktoets zal door onafhankelijk kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van bouwers vergroot en krijgen toekomstige bewoners meer zekerheid dat hun woning zonder fouten wordt opgeleverd en de garantie dat - als er toch iets misgaat - de fouten worden hersteld of vergoed.

Afspraken in het kort

In 2019 waren de Kamers al akkoord gegaan met de wet, maar bij verdere uitwerking bleek dat gemeenten op enkele punten zorgen hadden over de uitvoerbaarheid. Deze zijn nu weggenomen door het akkoord. Er is het volgende afgesproken:

  • De taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger wordt nog duidelijker beschreven
  • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen
  • Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan
  • Er komt een onderzoek om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeente.

Aan de slag

Partijen staat nu niets meer in de weg om aan de slag te gaan met proefprojecten. Toch? Hajé van Egmond (Adviseur Omgevingsrecht en Kwaliteitsborging, Geregeld BV) merkt echter dat er veel vragen spelen in de praktijk. Want wat is een kwaliteitsborger nu precies? Waar moet een kwaliteitsborger aan voldoen? En wat is een instrument voor kwaliteitsborging? 

Precies op die vragen geeft Hajé van Egmond antwoord tijdens het webinar Kwaliteitsborging op 26 januari 2021. In een uur vertelt hij je alles over hoe je kwaliteitsborging het beste kunt aanpakken en neemt hij de tijd om antwoord te geven op jouw specifieke vragen. Stuur je vragen daarom vooraf bij inschrijving in.
 

 

Deel deze pagina