Aardwarmtesector bruist van de ideeën

vr 16 juli 2021

De aardwarmtesector is rijk aan ideeën. Dat blijkt uit het Rapport Innovatie Aardwarmte 2021 van Geothermie Nederland en EBN dat gepresenteerd is op 24 juni jl. De inventarisatie naar innovatiebehoeften leverde meer dan 120 ideeën op die ook nog eens snel toepasbaar zijn.

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Geothermie heeft een veelbelovende start gemaakt in de glastuinbouw en biedt veel kansen voor toepassing in de gebouwde omgeving. Ongeveer een kwart van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen kan worden voorzien door aardwarmte als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Hiervoor is opschaling nodig. Innovatie is een essentiële bouwsteen om deze opschaling te bewerkstelligen.

Belang innovatie
Uit de inventarisatie blijkt dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambities van de sector om aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te maken. Ook kan innovatie bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van aardwarmte. De inventarisatie is een logische stap van de aardwarmtesector die moet bijdragen aan het hoofddoel: innoveren voor efficiëntere aansluiting op de warmtevraag, kosten over de gehele waardeketen en levenscyclus te reduceren en veiligheid verder te verhogen.

Risico’s drinkwater
Dat aardwarmtewinning behalve een geprezen ontwikkeling vanuit energiedoelstellingen ook onderwerp van discussie is, blijkt uit recent verschenen onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De rijksoverheid zou de drinkwatervoorraden niet doeltreffend beschermen tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. Door het opschalen van aardwarmteprojecten kan het belang van de veiligheid van drinkwater in het geding komen, stelt de Rekenkamer. De betrokken bewindspersonen zijn bezig met de herziening van de Mijnbouwwet waarmee de belangen van de drinkwatersector veilig gesteld zouden moeten worden.

Pijlers
Ondertussen hopen Geothermie Nederland en EBN de innovatieve ideeën van de aardwarmtesector tot wasdom te laten komen. Daarvoor wordt de komende tijd gewerkt aan een gezamenlijk Actieplan Innovatie Aardwarmte met ondernemers, onderzoekspartijen, onderwijs en overheid. Uitgaand van de pijlers mensenwerk, kennis delen en investeren wordt er ingespeeld op de wensen vanuit de markt om de innovatieve rijkdom van de sector nog verder te stimuleren.

Verdiep je in aardwarmte
Ben of ga je aan de slag met een geothermisch project? In de cursus Geothermie leer je van kop tot staart wat er komt kijken bij een aardwarmteproject: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden, de voorspelling van het vermogen tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie. Ook is er aandacht voor de eventuele risico’s, waaronder op het gebied van drinkwater. Specialisten die betrokken zijn bij de verschillende fasen delen hun kennis en ervaring en geven je direct de handvatten die je nodig hebt om in je eigen praktijk toe te passen.

Bron: geothermie.nl, h20waternetwerk.nl

None

Deel deze pagina