Aantal aardwarmteprojecten groeit gestaag

ma 13 februari 2023

Op steeds meer locaties in Nederland wordt aardwarmte gewonnen. Het is een duurzame en stabiele manier voor het verwarmen van woningen. In de glastuinbouw is geothermie al gebruikelijk. In het lopende landelijk onderzoek worden steeds meer proefprojecten gestart waardoor ontdekt kan worden welke locaties geschikt zijn voor aardwarmtewinning.

Tientallen gemeenten in Nederland bekijken of ze aardwarmte kunnen gebruiken om woonwijken mee te verwarmen. Een belangrijke stap in de energietransitie: deze huizen zouden van het gas af kunnen en de uitstoot van CO2 neemt aanzienlijk af.

Amsterdam
Energiebedrijven Vattenfall en Eneco hebben een vergunning gekregen om naar aardwarmte te zoeken bij Amsterdam. Daarvoor wordt een proefboring gedaan. Als de boring slaagt, kunnen duizenden huizen in de hoofdstad met deze methode worden verwarmd. De proefboringen worden gedaan op een locatie langs de A2 ter hoogte van de Johan Cruijf Arena. Er wordt gekeken of er genoeg warmte in de ondergrond zit en of het terrein geschikt is. Als de locatie geschikt blijkt, mag er een productielocatie gebouwd worden. Vanaf 2030 zou er dan aardwarmte geproduceerd kunnen gaan worden voor Amsterdam.

Landelijke uitrol
Jasper Kwee, onderzoeker bij het geothermiebedrijf IF-technology en cursusleider Geothermie bij PAOTM, vertelt dat het marktaandeel van geothermie in de totale energieproductie nog klein is. “Maar met 70 nieuwe projecten in de pijplijn groeit het potentieel aanzienlijk.” Behalve in Amsterdam zijn er ook initiatieven in onder meer de Kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder, Flevoland, Friesland, Ameland en Noord-Brabant. Ook Utrecht staat op de wensenlijst. Inmiddels is pakweg een kwart van het Nederlands grondgebied in kaart gebracht.

Trillingen
Nadeel bij de winning van aardwarmte is dat het kan zorgen voor trillingen en geluidsoverlast. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde in 2017 in een rapport over geothermie in Noord-Limburg dat daar een verhoogde kans op aardbevingen is. Volgens de belangenorganisatie Geothermie Nederland is de kans op aardbevingen bij aardwarmte veel kleiner dan bij gaswinning. Ook Jasper Kwee beaamt dit: “De aardbevingsrisico’s zijn vele malen kleiner dan bij olie- of gaswinning. Water wordt weer terug in dezelfde laag gebracht: geothermie wint alleen warmte, netto wordt geen materiaal aan de aarde onttrokken.”

Kwart van de warmtevoorziening
De branchevereniging Geothermie Nederland denkt dat geothermie uiteindelijk een kwart van de warmtevoorziening van woningen voor zijn rekening kan nemen. Naast zonne- en windenergie, warmtenetten, aquathermie, waterstof en andere duurzame bronnen en dragers kan de altijd beschikbare aard van geothermie en het feit dat we geen andere landen nodig hebben voor de winning ons verder brengen in de energietransitie. Hoogleraar geothermie aan TU Delft David Bruhn: “Aardwarmte is ons laaghangend fruit. Laten we het niet verspillen.”

Aanjaagteam
Om aardwarmteprojecten te versnellen, werkt minister van Klimaat en Energie Rob Jetten aan het instellen van een aanjaagteam. Dat komt er met bedrijfsleven, ministerie en regionale overheden. Naast de beoogde wijziging in de Mijnbouwwet om ontwikkeling van aardwarmte te versnellen ligt er al een Actieplan versnelling geothermie van Geothermie Nederland.

Verdiep je in aardwarmte
Ben of ga jij aan de slag met de winning van aardwarmte? In de PAOTM-cursus Geothermie doorloop je het project van kop tot staart: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en risico’s tot de realisatie en uiteindelijke exploitatie. Specialisten die betrokken zijn bij de verschillende fasen delen hun ervaring en zorgen ervoor dat je de nieuw opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

Bron: RTL Nieuws, Groentennieuws
Foto: Patrick Siemons
 

Lees meer op onze cursuspagina: Geothermie

None

Deel deze pagina