Aan de slag met aardgasvrij

ma 14 oktober 2019

Hoe gaan wijken over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? De uitvoering van het Klimaatakkoord moet voor een groot deel in de regio worden  waargemaakt. Gemeenten en provincies doen dit gezamenlijk met een Regionale Energiestrategie (RES). De Transitievisie Warmte geeft vervolgens richting in de aanpak met een wijk-voor-wijk stappenplan als houvast voor alle partijen.

De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken moeten uiterlijk eind 2021 zijn vastgelegd in de Transitievisie Warmte. Gemeenten ontwikkelen dit samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden.

Ter ondersteuning van  gemeenten verschijnt 15 oktober 2019 de eerste, gebruiksklare, versie van de Leidraad Transitievisie Warmte, welke uit twee onderdelen bestaat. Ten eerste de Startanalyse, een technisch-economische analyse op basis van data afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), biedt op buurtniveau een eerste beeld van aardgasvrije warmtestrategieën. Ten tweede de Handreiking voor lokale analyse, met tips en richtlijnen om gemeenten en modelmakers te ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met een eigen analyse van lokale data.

Voor een zorgvuldige en onderbouwde afweging hebben gemeenten bij hun regionale en lokale initiatieven voldoende betrouwbare informatie nodig. Ben jij als projectleider of adviseur van gemeente, provincie of adviesbureau betrokken bij de energietransitie in de gebouwde omgeving? Ter ondersteuning van dit afwegingsproces bieden wij cursussen aan over de verschillende warmtestrategieën, zoals Geothermie en de nieuwe cursussen Aquathermie en Aanpak aardgasvrije wijken. Allen onder leiding van specialisten en ervaringsdeskundigen.

None

Deel deze pagina