Is 5G schadelijk?

In juni is de landelijke veiling van 5G-frequenties. Providers konden zich tot begin april aanmelden. Hiermee gaat de oorspronkelijke planning van de uitrol van 5G-netwerken in Nederland gewoon door. Ondanks vrees voor gezondheidsrisico’s door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Stapje voor stapje wordt 5G in Nederland ingevoerd. Ons mobiele internet zal daardoor sneller worden. Voor het 5G-netwerk zijn veel nieuwe antennes nodig, die dichter op elkaar staan dan bij bestaande netwerken. Elektrogevoelige mensen zijn bang dat hun gezondheidsklachten zullen verergeren.

Brandstichting in '5G-masten'
Eerder dit jaar zijn verspreid over ons land pogingen gedaan om communicatiemasten in brand te steken. Het zijn echter geen 5G-masten die ze probeerden te vernielen, want die staan er nog nauwelijks. 

Wat is er zo anders aan 5G?
De elektromagnetische golven van 5G zijn niet anders dan die van oudere netwerken. Alleen zal 5G over een paar jaar ook hogere frequenties gebruiken. Hoe hoger de frequentie, hoe minder ver straling komt. Dat betekent dat de antennes voor 5G dichter op elkaar moeten staan. Er zijn straks dus veel meer antennes om ons heen om gebruikers een netwerk te bieden met totale dekking. De sterkte van de straling bij de nieuwere types netwerken is echter veel lager dan bij 1G en 2G. Wel zijn netwerken als geheel steeds sterker gaan stralen door het intensieve gebruik.

Lager dan de limieten
Recent onderzoek van Agentschap Telecom laat zien dat de blootstelling van gebruikers aan de elektromagnetische velden van losse 5G-antennes en van mobiele telefoons lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Het RIVM deed uitgebreid onderzoek naar wetenschappelijke literatuur over de blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen. Hieruit volgde geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. Wel houden de onderzoekers een slag om de arm, ze schrijven: ‘Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken.’ Gezondheidsrisico’s zijn dus niet bewezen, maar nooit helemaal uit te sluiten.

Geen bewijzen
Voor de wetenschap is het de vraag of er een biologisch mechanisme te vinden is waardoor mensen gezondheidsklachten kunnen krijgen van elektromagnetische straling. De hypothese dat straling DNA-schade bij mensen kan aanrichten is aangetoond, echter niet dat dit een verhoogde kans op kanker veroorzaakt. Ook de veronderstelling dat straling bepaalde functies van de cellen in het menselijk lichaam zou verstoren is niet bewezen. Ook in de langlopende Europese studie COSMOS onder 300.000 personen, waarvan 90.000 Nederlanders, en uit diverse dierproeven, komen geen duidelijke aanwijzingen voor schadelijke effecten.

Geen weg terug
Stichting EHS, die zich inzet voor elektrogevoelige mensen, pleit voor een stop op het breed invoeren van 5G. Zij vragen de overheid stralingsrisico’s aan te pakken en zetten zich in voor vermindering van straling. Vreemd genoeg is er bij straling, anders dan bij chemische stoffen, geen bewijslast nodig waarmee wordt aangetoond dat een product of systeem veilig is. We rollen een nieuw netwerk uit en we zien wel. De tegenstanders van 5G zullen moeten leven met de komst van het nieuwe netwerk. Daarvoor zijn de economische belangen te groot. De markt wordt alleen al voor de bedrijven die de infrastructuur aanleggen, geschat op 21 miljard euro in 2025. De markt van bedrijven die gebruikmaken van 5G –­ ­streamingdiensten, virtual reality, autonome auto’s, medische apparatuur – zal nog vele malen groter zijn. Een weg terug lijkt er niet te zijn. We zijn totaal afhankelijk van een snelle, betrouwbare internetverbinding, waar we ook zijn.

Elektromagnetische straling in jouw werkomgeving
Ben jij beroepsmatig betrokken bij blootstelling aan elektromagnetische velden? Bijvoorbeeld als arbo- of veiligheidsfunctionaris, bedrijfsarts, arbeidshygiënist, beleidsmedewerker of in PR & communicatie? Tijdens de cursus Blootstelling aan elektromagnetische velden op 11 en 12 november leer je vaardigheden om de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden op werksituaties in te schatten. Je krijgt inzicht in het belang van veilig gebruik en ontwerp van elektronische producten volgens de wettelijke EMV-normen en leert hoe je communiceert over elektromagnetische straling.

Bron: De Ingenieur

None

Deel deze pagina