135 miljoen euro gereserveerd voor consortium De Blauwe Motor

do 12 mei 2022

Het kabinet reserveert maximaal 135 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor kennis- en innovatieprogramma De Blauwe Motor. Deze samenwerking van een groot aantal partijen in de waterketen is gericht op een structurele versterking van de watertechnologiesector. De benodigde kennis moet worden uitgebreid en de integrale samenwerking moet zorgen voor versnelde doorvoer van innovaties in de keten.

Met het plan wil het consortium 10 jaar lang investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hiertoe zijn vier doelstellingen geformuleerd: economische groei, hoogwaardig voorzieningsniveau van water, water voor een gezonde leefomgeving en circulaire economie. Trekkers van de samenwerking zijn de onderzoeksinstituten Wetsus en KWR, kenniscentrum STOWA, Water Alliance, TKI Watertechnologie en de vijf waterschappen in Oost-Nederland (Vechtstromen, Zuiderzeeland, Drents Overijselse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe). 

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds ziet voldoende potentieel in het Groeiplan Watertechnologie, dat de toekomst van de Nederlandse waterbeschikbaarheid veilig wil stellen. De samenwerking is uniek in breedte en omvang, erkent de commissie in hun rapport. Het ingediende projectvoorstel moet echter nog wel worden aangepast. De algemene opzet vindt de commissie ‘goed doordacht’, maar de strategische en economische onderbouwing moet steviger. Vooralsnog mist er ‘een heldere focus op verdienvermogen’. De komende negen maanden heeft het consortium de gelegenheid om de adviezen in een aangepast projectplan te verwerken om de definitieve toekenning veilig te stellen.

Ben jij als waterprofessional op zoek naar een kennisverbreding en/of -verdieping binnen de watertechnologiesector? In de cursussen van PAOTM’s waterprogramma komen de laatste ontwikkelingen, nieuw onderzoek en innovaties aan bod:

None

Deel deze pagina