Cursus

Zettingsvloeiing

Bezwijkmechanismen in beeld

Tijdens deze cursus brengen we de theorie van zettingsvloeiingen in de praktijk. In de geotechniek begint het ontwerpen van een talud in zand, zoals een dijk, waterkering of zandwinput, bij het begrijpen en onderscheiden van de mogelijke bezwijkmechanismen.

Een kleine verandering in grondcondities kan grote gevolgen hebben voor de sterkte van de ondergrond. Hoe wordt bepaald wanneer zettingsvloeiingen wel of niet een risico vormen?

In deze cursus wordt de theorie van het grondonderzoek en de stabiliteitsanalyse toegepast in de praktijk van de geotechniek. Specifieke toepassingen komen aan bod, zoals het ontwerp bij aardbevingsbelastingen, het toetsen van een waterkering en het toepassen van mitigerende maatregelen.

Begrijpen van talud instabiliteiten

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de grondmechanische achtergrond van verweking.
 • Zie je de overeenkomsten en verschillen met gerelateerde mechanismen tijdens aardbevingen of bressen.
 • Leer je hoe een stabiliteitsanalyse voor zettingsvloeiingen in een talud uitgevoerd kan worden.
 • Zie je hoe grondonderzoek gebruikt kan worden voor een optimalisatie van de stabiliteitsanalyse.
 • Krijg je inzicht in de complexe response van siltig zand en de invloed van consolidatie van de ondergrond.
 • Zie je welke rol verweking speelt tijdens de analyse van aardbevingen en het toetsen van waterkeringen.
 • Leer je welke mitigerende maatregelen toegepast kunnen worden.

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers werkzaam bij opdrachtgevers, opdrachtnemers van haveninfrastructuur, ingenieursbureaus, consultants en grote maritieme aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. R.R. de Jager (Royal Boskalis Westminster N.V.)
  Cursusdata: 30, 31 maart 2023
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Westcord hotel Delft
  goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 1.095,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  30 maart 2023

  Inleiding zettingsvloeiingen
  Ir. R.R. de Jager

  Grondgedrag tijdens verweking
  Ir. R.R. de Jager

  Zettingsvloeiing, bressen en cyclische verweking
  Ir. R.R. de Jager

  Veldonderzoek zettingsvloeiing
  Ir. B. Rijneveld, Fugro

  Zettingsvloeiing bij waterkeringen
  Ir. B. Rijneveld

  Verweking tijdens paalinstallatie
  Ir. D.J. Jaspers Focks, Witteveen+Bos

  31 maart 2023

  Aardbevingen
  J. de Greef, Witteveen+Bos

  Laboratoriumonderzoek voor verweking
  Ir. F. Mathijssen, Boskalis

  Praktijkwaarnemingen en proeven in natuurlijke en beschermde oevers
  Ir. D.R. Mastbergen, Deltares

  Modelleren van verwekings- en bresvloeiing, deel I
  Ir. R.R. de Jager, Boskalis

  Item 11 Modelleren van verwekings- en bresvloeiing, deel II
  Ir. D.R. Mastbergen, Deltares

  Oosterscheldekering: ontgrondingskuilen en bestortingen
  Ir. C. Steenepoorte, Rijkswaterstaat

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Een goede cursus waarbij de theorie achter zettingsvloeiing en de laatste kennis omtrent dit mechanisme aan bod komt.”
  M. Hollebek (Waterschap Hollandse Delta)
  “Geeft een goed beeld van het mechanisme belicht vanuit verschillende perspectieven.”
  T. Kuijper (Groningen Seaports)
  “Uiterst leerzaam voor mensen die al behoorlijk goed op de hoogte zijn.”
  Rimmer Koopmans (ARCADIS Arnhem)
  “Heel leerzaam, veel theorie en praktijkgerichte zaken gecombineerd.”
  cursist van BAM Infraconsult BV
  “Nuttig. Geeft diepgang, verbreding, voorbeelden. Geeft vooral ook aanknopingspunten voor verdere verdieping en zelfstudie.”
  cursist van Volker Infra BV
  “Erg interessant, duidelijk achtergrondinformatie gekoppeld aan testresultaten en praktijktoepassing.”
  cursist van Koninklijke Boskalis Westminster NV
  “Nuttig en leerzaam. Goed dat de cursist zelf wordt gestimuleerd om na te denken over toepassing voor eigen project, altijd maatwerk.”
  cursist van Koninklijke Boskalis Westminster NV
  “Voldoende aandacht voor theorie en praktijk.”
  cursist van Vlaamse Overheid DMOW)
  “Ik heb mijn kennis op het gebied van zettingsvloeiing kunnen verbreden en kunnen verdiepen.”
  cursist van RWS Grote Projecten en Onderhoud
  “Geeft een goed beeld van de materie en de complexiteit daarvan.”
  cursist van Groningen Seaports