Cursus

Trends in de woonruimteverdeling

De laatste ontwikkelingen, context en tips voor de eigen praktijksituatie

De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden, waaronder ook kwetsbare groepen, doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
 • Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
 • Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

 
In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Dat begint met verstand van zaken en een heldere kijk op de veranderende buitenwereld, gevolgd door een stevige discussie over doelen, uitgangspunten, keuzes en dilemma’s binnen de woonruimteverdeling. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit je eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

Beleidsmatige uitdagingen in woonruimteverdeling in de praktijk

Door het volgen van deze cursus krijg je:

 • kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling;
 • kennis over de (inter)nationale context van de woonruimteverdeling;
 • inzicht in andere praktijksituaties en daarmee in de overwegingen, dilemma’s en keuzes van vakgenoten;
 • kennis van de meest recente (evaluatie)onderzoeken op het gebied van de woonruimteverdeling;
 • een nieuwe kijk op de eigen praktijksituatie;
 • tools om met de eigen situatie aan de slag te gaan.


Bedoeld voor

Beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten, verhuurmedewerkers en woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en professionals betrokken bij woonruimteverdeling.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. A.L. Ouwehand (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE)), Dhr. T. Wever MSc (RIGO Research en Advies)
  Cursusdata: 8 en 9 maart 2022
  Prijs: € 1.195,00 excl. btw
  Studiepunten: 13 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding woonruimteverdeling
  • Woonruimteverdeling in breder perspectief
  • Woonruimteverdeling in cijfers
  • Screenen, voorrang geven en weren ten bate van de leefbaarheid
  • Bespreken thuisopdracht
  • Diner


  Dag 2

  • Werken met/binnen de Huisvestingswet 2014
  • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  • Werk maken van doorstroming
  • Presentatie resultaten thuisopdrachten
  • Afsluiting en uitreiking getuigschriften

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Leuk, interactief, fijn om medecursisten te leren kennen die je later nog eens zou willen spreken om een aantal zaken nader uit te diepen.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Zeer interessante sprekers, waardoor je vanuit een ander perspectief naar de vraagstelling rond woningtoewijzing gaat kijken.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Goede mix voor begrip van de huidige stand van zaken rondom woonruimteverdeling en de bijbehorende context.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Veel ruimte voor discussie met vakgenoten, reflectie op eigen situatie en interactie.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Erg prettig. Heel fijn om de hele context te zien.”
  cursist OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Voorziet in een vakkundige en heldere uitleg van de onderdelen.”
  Christel Koolen (Stichting Stadlander)
  “Ik vond het een goede cursus qua organisatie en inhoud. Vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven is er naar de woonruimteverdeling gekeken en dat had soms verrassende uitkomsten. Fijn dat er ruimte was voor eigen inbreng.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Uitwisseling met andere collega’s is heel interessant.”
  Ilus Kasbergen (Woonwenz)
  “Het is een inspirerende cursus met goede en kundige sprekers die de cursisten in alle facetten van woonruimteverdeling meenemen. De opgedane kennis is voor mij echt van toegevoegde waarde om mijn functie beter te kunnen uitvoeren.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling
  “Ontzettend interessant! Veel geleerd en inspiratie opgedaan die ik met mijn manager ga delen.”
  cursist PAOTM-OTB-cursus Trends in de woonruimteverdeling