cursus

Scour Manual

Ontgrondingen bepalen met nieuwe Scour Manual

Ontgrondingen en erosie treden bijna altijd op bij waterbouwkundige constructies. Een goede inschatting van de ontgronding is belangrijk voor stabiliteit en functioneren van bruggen, kades, stuwen, sluizen en dammen. De cursus gaat in op het bepalen van ontgrondingen onder invloed van stroming.

De vernieuwde Scour Manual geeft een methodiek om de ontgrondingen te bepalen, inclusief een veiligheidsbenadering. Daarnaast worden nieuwe inzichten en ontgrondingsformules inclusief nauwkeurigheid en geldigheidsgebied besproken. Veel meer aandacht is er ook voor erosie en sterkte van kleiachtige grond, veen en grasbekledingen.

Naast morfologische aspecten worden ook geotechnische processen behandeld. Bij te steile aanzethellingen bij ontgrondingen bijvoorbeeld kunnen afschuivingen optreden en bij losgepakt zand zelfs zettingsvloeiingen. Case studies laten zien hoe deze processen en de formules in de praktijk moeten worden toegepast.

Toepassen Scour Manual in jouw projecten

De nieuwe Scour Manual vormt de leidraad bij deze cursus. Na het volgen van de cursus:

 • Heb je inzicht in de typen ontgronding en de geotechnische aspecten
 • Ben je op de hoogte van het belang van ontgronding in het ontwerpproces
 • Heb je een overzicht van ontwerptools en mogelijkheden van risicoanalyse
 • Kun je erosie van cohesieve en niet-cohesieve grond bepalen
 • Weet je hoe ontgrondingen bij constructies door stroming te bepalen
 • Heb je kennis genomen van de toepassing in de praktijk via case studies

 

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers betrokken bij ontwerp van waterbouwkundige constructies werkzaam bij ingenieursbureaus, consultants, grote aannemers, overheid.
 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. G.J.C.M. Hoffmans (Hoffmans Advice), Dhr. Ir. H.J. Verheij (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
  Cursusdata: 21 (alleen middag), 27 en 28 September 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 1.250,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en materialen, maar exclusief de Scour Manual zelf. Deze is verplicht bij te bestellen (hardcopy). Cursisten kun zelf bestellen bij de uitgever.
  Roosterinformatie: klassikale cursus
  Middag les op 21 september van 13:00 tot 16:30 en twee volle dagen op 27 en 28 September
 • Programma

  Programma

  Dag 1

  • Ontwerp proces, ontwerp tools
   Henk Verheij, Deltares en Maurice de Graaf, Rijkswaterstaat
  • Turbulentie, geotechnische aspecten
   Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice
  • Breusers en Hoffmans scour formules
   Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice
  • Kribben en brugpijlers
   Henk Verheij, Deltares
  • Stralen en Drempels
   Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice


  Dag 2

  • Casus Deltares over brugpijlers bypass Waal
   Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice
  • Casus RWS over stuw Grave
   Hans Janssen, Rijkswaterstaat
  • Casus Witteveen+Bos over meerdere pijlers
   Niek van der Leer, Witteveen+Bos
  • Oefening
   Henk Verheij, Deltares en Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice
  • Casus Deme over schroefstralen
   Merel Kroeders, Deme
  • Samenvatting, terugkoppeling
   Henk Verheij, Deltares en Gijs Hoffmans, Hoffmans Advice


  Dag 3

  • Risk analysis door RWS
   n.t.b.
  • Flow, transport en application
   TU Delft
  • Numerieke model Delft3D en Scour model van Nabi
   Deltares
  • Numeriek model Anoura 3D
   Deltares