Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur

Bouw- en Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project.

Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Programmareeks

Beide modules binnen de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur zijn los te volgen:

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.680,00 excl. btw 8, 9, 15 en 16 april 2019

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.390,00 excl. btw 8, 9 en 16 april 2019
  Risico-aspecten van contracteren € 690,00 excl. btw 15 april 2019
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Rijkswaterstaat GPO), Mevr. Drs. D. van Well - Stam (Twynstra Gudde), Mevr. Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 8, 9, 15 en 16 april 2019
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 1.680,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Risicoanalyse in het projectproces
   Drs. D. van Well  (Twynstra Gudde) en Ir. B.P. van den Bunt (RWS Dienst Infrastructuur) 
  • In kaart brengen risico’s
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Oefening in kaart brengen risico’s
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Oefening begeleiden en organiseren van risicosessies 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt

  Dag 2

  • Risicomanagement: een introductie
   Drs. D. van Well  (Twynstra Gudde)
  • Het implementeren van risicomanagement
   Dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management)
  • Case risicomanagement
   Dr.ir. M.Th. van Staveren
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
   Mevr C. Elderhorst (AON Risicomanagement)
  • Risicomanagement door een Opdrachtnemer
   P.A.W. Beljaars (Van Hattum en Blankenvoort)
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever
   Ir. S. Blokpoel (Gemeente Amsterdam, dienst Infra V&V)

  Dag 3 (optioneel)

  • Inleiding, overview
   Drs. D. van Well
  • Risicomanagement en bepalen contracteringsstrategie
   Mr. J.L.C. Moonen (Twynstra Gudde)
  • Allocatie van risico’s
   Mr. J.L.C. Moonen
  • Oefening keuze contracteren
   Ir. E. van der Lee (RWS Dienst Infrastructuur) 
  • Risicomanagement als selectie-instrument en bij contractbeheersing
   Ir. E. van der Lee 
  • Contractering Stadsbrug Nijmegen
   R. Duifhuizen (Gemeente Nijmegen)

  Dag 4

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
   Ir. F. Lindenaar
  • Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. E. van Haastregt (Van Hattum en Blankevoort) en ir. A. Willems (Iv Infra BV)
  • Case Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. E. van Haastregt en ir. A. Willems
  • Het Grote Risicomanagementspel
   Ir. E. van Haastregt en ir. A. Willems
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Inhoudelijk interessante cursus met een goede combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en interactie.”
  Marieke Oort-Nijenhuis (Witteveen+Bos)
  “De contractendag past prima bij de rest van de cursus. Ook de laatste dag hoort bij de cursus om te weten wat mogelijk is.”
  Fred Vaes (Civamo)
  “Interessant, breed palet aan risicomanagement gerelateerde onderwerpen.”
  Simon van IJssel (RWS Corporate Dienst)
  “Goede cursus; besef dat er veel komt kijken bij risicomanagement.”
  Wim Roelse (Provincie Zeeland)
  “Intensief, leerzaam en vraagt om vervolg en oefening.”
  Ton Stoffel (Royal HaskoningDHV Nederland)
  “Goede balans tussen theorie en praktijk. Erg leerzaam en opgedane kennis is direct toepasbaar. ”
  Wieger van Weelden (Tauw BV Utrecht)
  “Leerzaam, praktijkgericht en flexibel op behoefte deelnemers.”
  Harm Reindsen (Harm Reindsen Consultancy)
  “Goede basis, goede verhouding theorie en praktijk en belichting van alle aspecten.”
  H. v.d. Dungen (Waterschap Rivierenland)
  “Inspirerend met veel interessante sprekers, voorbeelden en cases.”
  Kees Anemaet (Movares Nederland BV)