Cursus

Recente ontwikkelingen in het wonen

Inzicht in trends, beleidsinstrumenten en effecten

In deze cursus brengen docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. De bouwproductie wil maar niet op het gewenste niveau komen en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging. Daarnaast stijgen de koopprijzen - vooral in de gebieden net buiten de Randstad - en blijven de woningverkopen hoog. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs tot oververhitting van de koopwoningmarkt. De grote vraag is hoe we de woningmarkt weer stabiel krijgen.

In deze cursus komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden.

Recente ontwikkelingen, beleidsinterventies en instrumenten

Tijdens deze cursus:

 • Doe je kennis op over allerlei recente ontwikkelingen die er spelen op het terrein van wonen.
 • Krijg je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen.
 • Krijg je inzicht in beleidsinterventies en instrumenten die er zijn om de problemen het hoofd te bieden.
 • Doe je kennis op over de effecten van nieuw beleid.
 • Deel je je kennis door het maken en bespreken van opdrachten.


Bedoeld voor

De cursus is interessant voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten. Wij gaan ervan uit dat de cursisten enige basiskennis op het gebied van het wonen hebben.

 

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Ontvangst, introductie en kennismaking
  • Strategische vraagstukken in het wonen: systeemwereld versus  beleidswereld
  • Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt
  • De ontwikkeling van wooncoöperaties
  • Private huursector en de positie van de midden inkomens
  • Opdracht
  • Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht
  • Diner

   

  Dag 2

  • Energiebesparing in de woningvoorraad
  • Inleiding regulering van de middenhuur
  • De afstemming tussen grond- en woonbeleid
  • Woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap
  • Afsluiting

   

  Dag 3

  • Opening en bespreking thuisopdracht
  • De markt van koopwoningen
  • Leefbare wijken en wijkvernieuwing
  • Trends in de woonruimteverdeling
  • De financiële positie van woningcorporaties
  • Behandeling thuisopdracht
  • Discussiespel
  • Diner

   

  Dag 4

  • Plenaire bespreking thuisopdracht
  • Wonen en zorg
  • Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel arrangeren?
  • Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuig- schriften
  • Borrel
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 9,0
  “Goed overzicht van problemen op de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven.”
  Tom Kleinepier (ABF Onderzoek en Informatie)
  “Veel goede onderwerpen die diepgaand werden behandeld.”
  Harold Dello (Provincie Limburg)
  “Prima cursus. Geeft mij als startende gemeente ambtenaar een goede achtergrond van problematiek op de woningmarkt.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “Prima om in korte tijd de laatste stand van zaken van de verschillende woonthema's op te doen.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “De kennis die ik in de cursus heb opgedaan was meteen praktisch toepasbaar in mijn werk. Als je met iemand in gesprek bent kun je direct refereren aan een concreet recent voorbeeld. Ook is het contact met de medecursisten waardevol omdat dit de samenwerking in je netwerk bevordert.”
  Martin van der Giesen (Gemeente Breda)