Cursus

Recente ontwikkelingen in het wonen

PAOTM-OTB: Inzicht in trends, beleidsinstrumenten en effecten

In deze cursus brengen docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. De bouwproductie wil maar niet op het gewenste niveau komen en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging. Daarnaast stijgen de koopprijzen - vooral in de gebieden net buiten de Randstad - en blijven de woningverkopen hoog. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs tot oververhitting van de koopwoningmarkt. De grote vraag is hoe we de woningmarkt weer stabiel krijgen.

In deze cursus komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden.

Recente ontwikkelingen, beleidsinterventies en instrumenten

Tijdens deze cursus:

 • Doe je kennis op over allerlei recente ontwikkelingen die er spelen op het terrein van wonen.
 • Krijg je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen.
 • Krijg je inzicht in beleidsinterventies en instrumenten die er zijn om de problemen het hoofd te bieden.
 • Doe je kennis op over de effecten van nieuw beleid.
 • Deel je je kennis door het maken en bespreken van opdrachten.


Bedoeld voor

De cursus is interessant voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten. Wij gaan ervan uit dat de cursisten enige basiskennis op het gebied van het wonen hebben.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. P. Boelhouwer (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (BK))
  Cursusdata: 18, 19 maart, 15 en 16 april 2021
  Locatie: Midden nederland
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  exclusief overnachtingen
  Studiepunten: 26 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  26 (PE punten Aedes)
  Roosterinformatie: Op dag 1 en 3 volgt een aansluitend diner.
  Hotelovernachtingen zijn los te reserveren bij de locatie
  In samenwerking met: TUDelft / Management in the Built Environment
 • Programma

  Woensdag 4 maart 2020

  • Ontvangst, introductie en kennismaking
  • Strategische vraagstukken in het wonen: systeemwereld versus  beleidswereld
   Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt
   Dr. H.M.H. van der Heijden, universitair hoofddocent Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • De financiële positie van woningcorporaties
   G. Erents, interim-bestuurder/beleidsadvi- seur, Orka Advies
  • Private huursector en de positie van de midden inkomens
   Mr. A.L.M. Vlak, adviseur wonen en beleggingen
  • Opdracht
  • Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht
  • Diner

   

  Donderdag 5 maart 2020

  • Energiebesparing in de woningvoorraad
   Prof. dr. ir. H.J. Visscher, hoogleraar Housing Quality & Process Innovation, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap
   Dr. ing. G. van Bortel, universitair docent, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • De afstemming tussen grond- en woonbeleid
   Prof. dr. W.K. Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de gemeente
   Ir. M. Raap, programmamanager woningbouw, gemeente Amsterdam
  • Afsluiting

   

  Woensdag 15 april 2020

  • Opening en bespreking thuisopdracht
  • De markt van koopwoningen
   Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Leefbare wijken en wijkvernieuwing
   Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker MBE, TU Delft
  • Trends in de woonruimteverdeling
   Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker, MBE, TU Delft
  • De ontwikkeling van wooncoöperaties
   C. Mol, programmaleider wooncoöperaties !WOON, Amsterdam
  • Behandeling thuisopdracht
  • Discussiespel
  • Diner

   

  Donderdag 16 april 2020

  • Plenaire bespreking thuisopdracht
  • Wonen en zorg
   Y. Witter, beleidsadviseur wonen en zorg, Aedes
  • Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel arrangeren?
   Ir. M.B.J. Vos, manager Strategie en Innovatie, Vidomes
  • Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuig- schriften
  • Borrel
 • Downloads