opleiding

Opleiding Milieugeluid

SKB post-hbo-opleiding op het gebied van geluid en voorkomen van geluidsoverlast
In deze post-hbo-opleiding leer je problemen op het gebied van geluid en trillingen onderbouwd te signaleren en op te lossen met behulp van het brede scala aan meetmethoden, instrumenten, berekeningen en simulaties. 
 
Een goede kennis van geluid en trillingen is noodzakelijk om bij te dragen aan lawaaibeheersing, zo kan geluidsoverlast in de samenleving worden gereduceerd. De opleiding behandelt de fundamenten van de akoestiek, de fysische achtergronden, relevante wetgeving en praktische methoden om de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. Belangrijke thema’s zijn industrie- en verkeerslawaai, geluidhinder, geluidsisolatie en installatiegeluid.
 
De docenten komen uit de branche zelf en daarom sluit de opleiding goed aan op de Nederlandse beroepspraktijk en milieuwetgeving. De opleiding bestaat uit 4 modules:
 • Wet - en regelgeving (basis module)
 • Geluid in de gebouwde omgeving
 • Industrielawaai (deze module is ook apart te volgen)
 • Verkeerslawaai (deze module is ook apart te volgen)

Voldoen aan regelgeving en geluidhinder voorkomen

Door het volgen van deze opleiding

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid en trillingen
 • Krijg je inzicht in de oorzaken van geluidsoverlast en trillingen en de ingrepen om dit te beperken (lawaaibeheersing)
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht, ten gevolge van industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer
 • Leer je rekenen aan geluid in en rond gebouwen, al dan niet beïnvloed door scheidingsconstructies
 • Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, de milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur en meettechnieken

Gecertificeerd CPION-diploma

Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, krijgen het CPION-geregistreerde diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs.

Bedoeld voor medewerkers

 • bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trilling beheersing, verkeers- en industrielawaai
 • milieu en geluid bij overheden, zoals gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • bij ProRail, de luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die geluid in hun portefeuille hebben
 • van toeleveranciers en opdrachtnemers die actief zijn in het vakgebied akoestiek en lawaaibeheersing

Toelatingseisen

Wiskunde en natuurkunde op HBO-niveau: logaritmen, integreren/differentiëren, complexe getallen. Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen een gesprek aanvragen met de studieleider van de opleiding. De studieleider beoordeelt op basis hiervan of je alsnog kan worden toegelaten. 

Lidmaatschap NVBV (Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging)

Gratis 1 jaar lidmaatschap NVBV voor deelnemers aan deze opleiding, aangeboden door Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. 

De opleiding Milieugeluid is Powered By ISSO

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw verwacht september 2024 (onder voorbehoud)

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
  Verkeerslawaai € 3.780,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult)
  Cursusdata: verwacht september 2024 (onder voorbehoud)
  Dagindeling: van 14.30 tot 21.30 uur
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 6.100,00 excl. btw
  onder voorbehoud ivm mogelijke aanpassingen. Prijs incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: De opleiding bestaat uit 45 dagdelen en een eindproject. Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur). Tentamens (starten soms vervroegd (13:00)) op 7 dagen
  In samenwerking met: Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB)
 • Programma

  Studiebelasting totaal:

  135 lesuren. Afhankelijk van je ervaring en achtergrond dien je rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Lessen op donderdag middag en -avond

  Programma:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
  • Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
  • Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot golf/bronnen/richtwerking
  • Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortplanting, absorptie, afscherming
  • Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
  • Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
  • ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
  1. Wetgeving 

  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG         
  1. Verkeerslawaai 

  • Wet Geluidhinder weg/rail: Wet Geluidhinder
   Zonering/normering/hogere waarden/reconstructies
  • Wet Geluidhinder weg/rail: GPP Wet Geluidhinder 
   Productieplafond/Relatie overig
  • Weg- en railverkeer: Wegverkeer
  • Weg- en railverkeer: Railverkeer
  • Weg- en railverkeer: Cumulatie
  • Luchtvaartlawaai: Introductie
  1. Bouwakoestiek 

  • Bouw akoestische voorziening: Systematiek/Methodiek 
   Prestatiegrootheden, NEN 5077 (metingen), Bouwbesluit
  • Bouw akoestische voorziening: Maatregelen
   Geluidsisolatie vloeren/wanden
  • Bouw akoestische voorziening: Uitvoering 
   Meetpraktijk, NPR 5070, rekenmethodes geluidsisolatie
  • Gevelisolatie: Methodiek 
   Karakteristieke geluidwering/rekenmethodes
  • Gevelisolatie: Uitvoering
   Uitvoering/berekeningen met hand/praktijkvoorbeelden
  • Horeca: Systematiek
   Regels/beoordeling/voorschriften
  • Horeca: Uitvoering
   Metingen/controles/rekenmethode/maatregelen
  1. Meettechniek

  • Meettechniek: Werking 
   Hoe werkt de apparatuur
  • Meettechniek: Uitvoering
   Analyse, uitvoering 
  • Meetprakticum: Peutz/Mook
  1. Installaties / Trillingen 

  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
  • Installaties: Theorie
   Trillingen/golven
  • Installaties: Installatiegeluid
   Technische installaties geluid/trillingen/kanalen
  • Installaties: Maatregelen
   Trilling-isolatie/demping
  • Installaties: Uitvoering
   Geluidbeheersing/oefenen
  • Trillinghinder/schade: SBR
   SBR 1 en 2
  • Laagfrequent geluid - LFG
   Hinder
  1. Industrielawaai en bronnen

  • Industrielawaai​: Bron
   Bronsterkte/bepaling
  • Industrielawaai​: Overdracht
   Overdracht buiten
  • Industrielawaai​: Grenswaarden
   WGH/meten/referentieniveau
  • Industrielawaai​: Rekenen
   Voorbeelden
  • Geluidbronnen​: Ontstaansmechanismen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
  • Geluidbronnen​: Brongerichte voorzieningen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   Geluidbronnen​: Overdracht beperkende voorzieningen, antigeluid
   Omkastingen, dempers, absorptie e.d.
  • Geluidmodel​: Practicum rekenmodellen geluid​
   Het modelleren en berekenen van geluid met software
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Ik was onlangs veranderd van functie en was dus nog nieuw in het vak geluid. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de fijne kneepjes over milieugeluid heb geleerd. Een leuke en afwisselende opleiding. Een aanrader dus.”
  Simone van Dooren (Gemeente ’s-Hertogenbosch)
  “'Een erg informatieve en leerzame opleiding. Het tempo ligt hoog en de wiskunde is erg pittig. Maar de opleiding is zeker de moeite waard. Je krijgt direct een brede kijk op allerlei onderdelen binnen de akoestiek.'”
  cursist van de Gemeente Alkmaar
  “Ik ben al enkele jaren werkzaam in geluid en wilde me graag verder ontwikkelen op dit gebied. Dan is dit toch wel dé opleiding. Dankzij deze opleiding heb ik mijn kennis in algemene zin verbreed en gevoel gekregen bij alle facetten binnen akoestiek.”
  cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Een echte spoedcursus in de akoestiek! Kleine tip voor de opleider: voeg nog wat meer interactie toe aan de les, dan wordt je pas echt aan het denken gezet. Al met al kijk ik terug op een leerzaam lespakket en ook niet onbelangrijk: op een leuke studietijd.”
  Rosan Nusselder (M+P Raadgevende adviseurs)