opleiding

Opleiding Milieugeluid

SKB post-hbo-opleiding op het gebied van geluid en voorkomen van geluidsoverlast
In deze post-hbo-opleiding leer je problemen op het gebied van geluid en trillingen onderbouwd te signaleren en op te lossen met behulp van het brede scala aan meetmethoden, instrumenten, berekeningen en simulaties. 
 
Een goede kennis van geluid en trillingen is noodzakelijk om bij te dragen aan lawaaibeheersing, zo kan geluidsoverlast in de samenleving worden gereduceerd. De opleiding behandelt de fundamenten van de akoestiek, de fysische achtergronden, relevante wetgeving en praktische methoden om de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. Belangrijke thema’s zijn industrie- en verkeerslawaai, geluidhinder, geluidsisolatie en installatiegeluid.
 
De docenten komen uit de branche zelf en daarom sluit de opleiding goed aan op de Nederlandse beroepspraktijk en milieuwetgeving. De opleiding bestaat uit 4 modules:
 • Wet - en regelgeving (basis module)
 • Geluid in de gebouwde omgeving
 • Industrielawaai (deze module is ook apart te volgen)
 • Verkeerslawaai (deze module is ook apart te volgen)

Voldoen aan regelgeving en geluidhinder voorkomen

Door het volgen van deze opleiding

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid en trillingen
 • Krijg je inzicht in de oorzaken van geluidsoverlast en trillingen en de ingrepen om dit te beperken (lawaaibeheersing)
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht, ten gevolge van industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer
 • Leer je rekenen aan geluid in en rond gebouwen, al dan niet beïnvloed door scheidingsconstructies
 • Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, de milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur en meettechnieken

Gecertificeerd CPION-diploma

Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, krijgen het CPION-geregistreerde diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs.

Bedoeld voor medewerkers

 • bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trilling beheersing, verkeers- en industrielawaai
 • milieu en geluid bij overheden, zoals gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • bij ProRail, de luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die geluid in hun portefeuille hebben
 • van toeleveranciers en opdrachtnemers die actief zijn in het vakgebied akoestiek en lawaaibeheersing

Toelatingseisen

Wiskunde en natuurkunde op HBO-niveau: logaritmen, integreren/differentiëren, complexe getallen. Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen een gesprek aanvragen met de studieleider van de opleiding. De studieleider beoordeelt op basis hiervan of je alsnog kan worden toegelaten. 

Lidmaatschap NVBV (Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging)

Gratis 1 jaar lidmaatschap NVBV voor deelnemers aan deze opleiding, aangeboden door Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. 

De opleiding Milieugeluid is Powered By ISSO

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw start nieuwe opleiding wordt binnenkort bekend gemaakt

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw voorjaar 2023 (o.v.)
  Verkeerslawaai € 3.640,00 excl. btw voorjaar 2023 (o.v.)
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult)
  Cursusdata: start nieuwe opleiding wordt binnenkort bekend gemaakt
  Dagindeling: van 14.30 tot 21.30 uur
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 6.100,00 excl. btw
  onder voorbehoud ivm mogelijke aanpassingen. Prijs incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: De opleiding bestaat uit 45 dagdelen en een eindproject. Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur). Tentamens (starten soms vervroegd (13:00)) op 7 dagen
  In samenwerking met: Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB)
 • Programma

  Studiebelasting totaal:

  135 lesuren. Afhankelijk van je ervaring en achtergrond dien je rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Programma:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  • Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot golf/bronnen/richtwerking
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortplanting, absorptie, afscherming
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  1. Wetgeving 

  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG
   C. Weevers (LBP Sight)           
  1. Verkeerslawaai 

  • Wet Geluidhinder weg/rail: Wet Geluidhinder
   Zonering/normering/hogere waarden/reconstructies
   ing. H.G.J. Knoet (ARCADIS Nederland BV)
  • Wet Geluidhinder weg/rail: GPP Wet Geluidhinder 
   Productieplafond/Relatie overig
   ing. H.G.J. Knoet (ARCADIS Nederland BV)
  • Weg- en railverkeer: Wegverkeer
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Weg- en railverkeer: Railverkeer
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Weg- en railverkeer: Cumulatie
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Luchtvaartlawaai: Introductie
   ir. F. Koopmans (Peutz BV)
  1. Bouwakoestiek 

  • Bouw akoestische voorziening: Systematiek/Methodiek 
   Prestatiegrootheden, NEN 5077 (metingen), Bouwbesluit
   ing. S. Dijs (Adviesbureau M+P Raadgevende ingenieurs B.V)
  • Bouw akoestische voorziening: Maatregelen
   Geluidsisolatie vloeren/wanden
   ing. S. Dijs (Adviesbureau M+P Raadgevende ingenieurs B.V)
  • Bouw akoestische voorziening: Uitvoering 
   Meetpraktijk, NPR 5070, rekenmethodes geluidsisolatie
   ing. S. Dijs (Adviesbureau M+P Raadgevende ingenieurs B.V)
  • Gevelisolatie: Methodiek 
   Karakteristieke geluidwering/rekenmethodes
   ing. G. Verbaan (DGMR BV)
  • Gevelisolatie: Uitvoering
   Uitvoering/berekeningen met hand/praktijkvoorbeelden
   ing. G. Verbaan (DGMR BV)
  • Horeca: Systematiek
   Regels/beoordeling/voorschriften
   ir. J.F.C. Kupers (Adviesbureau Kupers & Niggebrugge BV)
  • Horeca: Uitvoering
   Metingen/controles/rekenmethode/maatregelen
   ir. J.F.C. Kupers (Adviesbureau Kupers & Niggebrugge BV)
  1. Meettechniek

  • Meettechniek: Werking 
   Hoe werkt de apparatuur
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)
  • Meettechniek: Uitvoering
   Analyse, uitvoering 
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)
  • Meetprakticum: Peutz/Mook
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)
  1. Installaties / Trillingen 

  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Installaties: Theorie
   Trillingen/golven
   dr.ir. M.L.S. Vercammen (Peutz BV)
  • Installaties: Installatiegeluid
   Technische installaties geluid/trillingen/kanalen
   P.B. van Luipen (Peutz BV)
  • Installaties: Maatregelen
   Trilling-isolatie/demping
   P.B. van Luipen (Peutz BV)
  • Installaties: Uitvoering
   Geluidbeheersing/oefenen
   P.B. van Luipen (Peutz BV)
  • Trillinghinder/schade: SBR
   SBR 1 en 2
   Ir. M.T. Dijkstra (LBP Sight)
  • Laagfrequent geluid - LFG
   Hinder
   E. Buikema (Peutz BV)
  1. Industrielawaai en bronnen

  • Industrielawaai​: Bron
   Bronsterkte/bepaling
   ing. T. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Overdracht
   Overdracht buiten
   ing. T. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Grenswaarden
   WGH/meten/referentieniveau
   ing. T. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Rekenen
   Voorbeelden
   ing.T. van Diepen (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Ontstaansmechanismen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   W. van der Maarl (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Brongerichte voorzieningen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   W. van der Maarl (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Overdracht beperkende voorzieningen, antigeluid
   Omkastingen, dempers, absorptie e.d.
   W. van der Maarl(Peutz BV)
  • Geluidmodel​: Practicum rekenmodellen geluid​
   Het modelleren en berekenen van geluid met software
   Th.J.B. Verheij (DGMR BV)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Ik was onlangs veranderd van functie en was dus nog nieuw in het vak geluid. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de fijne kneepjes over milieugeluid heb geleerd. Een leuke en afwisselende opleiding. Een aanrader dus.”
  Simone van Dooren (Gemeente ’s-Hertogenbosch)
  “'Een erg informatieve en leerzame opleiding. Het tempo ligt hoog en de wiskunde is erg pittig. Maar de opleiding is zeker de moeite waard. Je krijgt direct een brede kijk op allerlei onderdelen binnen de akoestiek.'”
  cursist van de Gemeente Alkmaar
  “Ik ben al enkele jaren werkzaam in geluid en wilde me graag verder ontwikkelen op dit gebied. Dan is dit toch wel dé opleiding. Dankzij deze opleiding heb ik mijn kennis in algemene zin verbreed en gevoel gekregen bij alle facetten binnen akoestiek.”
  cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Een echte spoedcursus in de akoestiek! Kleine tip voor de opleider: voeg nog wat meer interactie toe aan de les, dan wordt je pas echt aan het denken gezet. Al met al kijk ik terug op een leerzaam lespakket en ook niet onbelangrijk: op een leuke studietijd.”
  Rosan Nusselder (M+P Raadgevende adviseurs)