Cursus

Industrielawaai

Inzicht in geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door industriële bronnen

Het blok Industrielawaai, onderdeel van de post-hbo-opleiding Milieugeluid, behandelt alle aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen in relatie tot industrielawaai.

Aan de orde komen de fysische achtergronden, de milieuwetgeving, ARBO, de Wet geluidhinder en lawaaibeheersing. De aandacht gaat daarnaast uit naar de onderwerpen: rekenen aan industrielawaai, bronnen van industrielawaai, laagfrequent geluid en trillingen. Onderdeel van dit blok is ook het practicum industriegeluid meten.

Industrielawaai modelleren, meten en beheersen

Door deel te nemen

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid én trillingen
 • Krijg je inzicht in oorzaken van geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door industriële bronnen en de ingrepen om dit te beperken
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht in de buitenlucht, ten gevolge van industrielawaai
 • Leer je rekenen aan geluid in en rond gebouwen, al dan niet beïnvloed door scheidingsconstructies
 • ​Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, milieuwetgeving en ARBO en het Activiteitenbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur en meettechnieken

Bedoeld voor

 • Medewerkers bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trillingsbeheersing, industrielawaai
 • Medewerkers milieu en geluid bij overheden, zoals gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • Medewerkers van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • ​Medewerkers van toeleveranciers en opdrachtnemers die actief zijn in het vakgebied akoestiek en lawaaibeheersing

Certificering en diploma

Deelnemers die het blok Industrielawaai met succes hebben afgerond, krijgen een diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB). Als binnen twee jaar na afloop van het blok Industrielawaai ook de ontbrekende modules van de opleiding Milieugeluid met succes worden gevolgd, dan krijg je het erkende post-hbo diploma van het CPION.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw Start 15 september 2022

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw 15 september 2022
  Verkeerslawaai € 3.640,00 excl. btw 15 september 2022
 • Informatie
  Cursusdata: 15 september 2022
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 3.920,00 excl. btw
  incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: 28 dagdelen + eindproject + tentamens op 4 dagen
  Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur).
  In samenwerking met: SKB Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
 • Programma

  Studiebelasting 

  Totaal: 84 lesuren. Afhankelijk van uw ervaring en achtergrond dient u rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Programma:

  De volgende onderdelen van de opleiding Milieu en Geluid maken deel uit van het blok Industrielawaai:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  • Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot gofl/bronnen/richtwerking
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortrplanting, absorptie, afscherming
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  1. Wetgeving 

  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
   C. Weevers (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG
   C. Weevers (LBP Sight)           
  1. Meettechniek

  • Meettechniek: Werking 
   Hoe werkt de apparatuur
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)
  • Meettechniek: Uitvoering
   Analyse, uitvoering 
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)
  • Meetprakticum: Peutz/Mook
   B. Möllenkramer (Möllenkramer Training)

  Installaties / Trillingen / LFG

  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Trillingshinder/schade
   Ir. M.T. Dijkstra (LBP Sight)
  • Laagfrequent geluid
   E. Buikema (Peutz BV)
  • Trillinghinder/schade: SBR
   SBR1 en 2
   Ir. M.T. Dijkstra (LBP Sight)
  • Laagfrequent geluid - LFG
   Hinder
   E. Buikema (Peutz BV)
  1. Industrielawaai en bronnen

  • Industrielawaai​: Bron
   Bronsterkte/bepaling
   Ing Th. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Overdracht
   Overdracht buiten
   Ing Th. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Grenswaarden
   WGH/meten/referentieniveau
   Ing Th. van Diepen (Peutz BV)
  • Industrielawaai​: Rekenen
   Voorbeelden
   Ing Th. van Diepen  (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Ontstaansmechanismen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   W. van der Maarl (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Brongerichte voorzieningen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   W. van der Maarl (Peutz BV)
  • Geluidbronnen​: Overdrachtbeperkende voorzieningen, antigeluid
   Omkastingen, dempers, absorptie e.d.
   W. van der Maarl (Peutz BV)
  • Geluidmodel​: Practicum rekenmodellen geluid​
   Het modelleren en berekenen van geluid met software
   Th.J.B. Verheij (DGMR BV)
  • Eindproject
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)