Cursus

Multifunctionele waterkeringen

Uitkomsten STW onderzoeksprogramma

De waterkering is niet alleen de dijk van grond die als enige functie heeft om onze voeten droog te houden. Al van oudsher liggen er vaak meerdere gebruiksfuncties op de dijk, bijvoorbeeld een weg gelegen op de dijk of een huis gefundeerd op de dijk. Bekende recente voorbeelden zijn de geïntegreerde parkeergarage in de duinen bij Katwijk en de flexibele waterkering in de oude haven van Spakenburg.

Bij het ontwerpen en beheren van multifunctionele keringen wordt echter nog weinig rekening gehouden met deze multifunctionaliteit. Zou dit ook anders kunnen, en hoe kunnen we het beste met de verschillende functies omgaan?

In het STW onderzoeksprogramma zijn al deze vragen onderzocht en op deze dag worden de uitkomsten gepresenteerd, aangevuld met een excursie op de prachtige boulevard van Scheveningen, en hoor je waar nu precies de waterkering van deze boulevard ligt!

Waterkeringen integraal beschouwen

In deze cursus leer je:

 • Integraal omgaan met meerdere functies bij het ontwerp van een waterkering
 • Het effect van voorlanden op de waterveiligheid
 • Het effect van golven op multifunctionele waterkeringen
 • Omgaan met windturbines op de waterkering
 • Praktijkervaringen met multifunctionele waterkeringen

Bedoeld voor

Projectleiders en ontwerpers van waterkeringen, adviseurs, planvormers en beleidsmedewerkers.

Deel deze pagina

 • Programma

  Introductie Multi-Functionele Waterkeringen
  prof.dr.ir. Matthijs Kok, TU Delft en HKVlijn in water

  Ontwerp van Multi-Functionele Waterkeringen
  dr.ir. Mark Voorendt, TU Delft

  Welke rol hebben voorlanden en vegetatie op voorlanden op de waterveiligheid?
  ir. Vincent Vuik, TU Delft

  Influence of waves on structures and safety
  dr. ir. Xuexue Chen, TU Delft

  Windturbines op waterkeringen: hoe gaan we daarmee om?
  ir. Bob Maaskant, HKV lijn in water

  Embedded safety in Flood Defences
  spreker nog te bevestigen

  Presentatie en Excursie Scheveningse Boulevard
  ir. Klaas Hilverda, gemeente Den Haag