opleiding

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Deze post-hbo-opleiding geeft een stevige basis voor jouw werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld.

De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een door CPION gecertificeerd diploma.

Alle doorsneden van luchtkwaliteit in beeld 

Tijdens de opleiding leer je alles over:

  • Luchtvervuilende bronnen en activiteiten – emissies – verspreiding – blootstelling, effecten – depositie, effecten – sturing verbetering luchtkwaliteit
  • De beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
  • Vergunningverlening en industriële luchtvervuiling
  • Beoordelen van (risico’s van) ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen
  • Vaststellen van luchtvervuiling en luchtkwaliteit: ontwikkelen en uitvoeren meetprogramma’s, modelleren luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
  • Analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
  • Formuleren van adviezen voor beleidsuitgangspunten
  • Het treffen van kostenefficiënte maatregelen en daadkrachtige besluitvorming voor het verbeteren van luchtkwaliteit en depositie

Bedoeld voor

Personen op hbo-niveau werkzaam op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie bij overheid, industrie en adviesbureaus die zich nader willen specialiseren. Personen die werken in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina