opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Alle aspecten van luchtkwaliteitsbeleid

Start half januari 2023 - reserveren mogelijk

Deze erkende post-hbo opleiding is in het leven geroepen door de sector zelf. Vanuit het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) is de opleiding geïnitieerd en tot stand gekomen met medewerking van Rijkswaterstaat InfoMil, vergunningverlenende instanties, meetbureaus en adviesbureaus. Door deze verschillende invalshoeken is een degelijke en onafhankelijke opleiding ontstaan.

De opleiding behandelt alle aspecten van luchtkwaliteitsbeleid en geeft daarmee een stevige basis voor werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld. In de opleiding krijgen zowel het huidige activiteitenbesluit als de toekomstige Omgevingswet ruime aandacht.

De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een door CPION gecertificeerd diploma.

Alles over luchtkwaliteit in beeld 

Tijdens de opleiding leer je alles over:

  • Luchtvervuilende bronnen en activiteiten, verspreiding, blootstelling, depositie, sturing verbetering luchtkwaliteit
  • De beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
  • Vergunningverlening en industriële luchtvervuiling
  • Beoordelen van (risico’s van) ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen
  • Vaststellen van luchtvervuiling en luchtkwaliteit: ontwikkelen en uitvoeren meetprogramma’s, modelleren luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
  • Analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
  • Formuleren van adviezen voor beleidsuitgangspunten
  • Het treffen van kostenefficiënte maatregelen en daadkrachtige besluitvorming voor het verbeteren van luchtkwaliteit en depositie

Bedoeld voor

  • Personen op hbo-niveau werkzaam op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie bij overheid, industrie en adviesbureaus die zich nader willen specialiseren. 
  • Personen die werken in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina