opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Alle aspecten van luchtkwaliteitsbeleid

Deze erkende post-hbo opleiding is in het leven geroepen door de sector zelf. Vanuit het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) is de opleiding geïnitieerd en tot stand gekomen met medewerking van Rijkswaterstaat, vergunningverlenende instanties, meet- en adviesbureaus. Door de verschillende invalshoeken is een brede, degelijke en onafhankelijke opleiding ontstaan.

De opleiding behandelt alle aspecten van luchtkwaliteit en geeft daarmee een stevige basis voor werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld. In de opleiding staan zowel de huidige als de toekomstige wet- en regelgeving centraal. Er is ruime aandacht voor de Omgevingswet.

De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een door CPION gecertificeerd diploma.

Alles over luchtkwaliteit in beeld 

Tijdens de opleiding leer je alles over:

 • Luchtvervuilende bronnen en activiteiten, verspreiding, blootstelling, depositie, sturing verbetering luchtkwaliteit
 • De beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
 • Vergunningverlening en industriële luchtvervuiling
 • Beoordelen van (risico’s van) ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen
 • Vaststellen van luchtvervuiling en luchtkwaliteit: ontwikkelen en uitvoeren meetprogramma’s, modelleren luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
 • Analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
 • Formuleren van adviezen voor beleidsuitgangspunten
 • Het treffen van kostenefficiënte maatregelen en daadkrachtige besluitvorming voor het verbeteren van luchtkwaliteit en depositie

Bedoeld voor

 • Personen op hbo-niveau werkzaam op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie bij overheid, industrie en adviesbureaus die zich nader willen specialiseren. 
 • Personen die werken in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie € 6.500,00 excl. btw Start 19 januari 2023

  Losse modules

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1 € 1.950,00 excl. btw Start 19 januari 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2 € 1.625,00 excl. btw Start 23 maart 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3 € 1.950,00 excl. btw Start 25 mei 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4 € 1.275,00 excl. btw Start 7 september 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5 € 1.625,00 excl. btw Start 2 november 2023
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Tauw BV )
  Cursusdata: Start 19 januari 2023
  Dagindeling: 21 lesdagen verspreid over het hele jaar
  14:00 - 21:00 , diner 17:00 - 18:00
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 6.500,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist
  In samenwerking met: VVM en PKL
 • Programma

  Blok 1 Industriële luchtverontreiniging deel 1: Wet- en regelgeving, vergunningverlening en maatregelen

  19 januari 2023: Inleiding

  Hoekstra

  19 januari 2023: Beleid, wet en regelgeving: introductie en kader Omgevingswet

  Hoekstra

  26 januari 2023: Beleid- wet en regelgeving: Activiteitenbesluit

  Ytsma

  26 januari 2023: Emissiebeperkende technieken en projectrealisatie

  Van der Auweraert

  2 februari 2023: Besluitvorming: Huidige wet- en regelgeving

  Rurup

  2 februari 2023: Industriële bewerkingen en apparaten

  Van der Auweraert

  9 februari 2023: Regelgeving stookinstallaties

  Burgers

  9 februari 2023: Emissiebeperkende technieken en projectrealisatie

  Van der Auweraert

  16 februari 2023: Besluitvorming: Omgevingswet

  Rurup

  16 februari 2023: Inleiding in klassieke luchtreinigingstechnieken: gaswassing, DeNOx, biofiltratie

  Okkerse

  Blok 2 Industriële luchtverontreiniging deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur

  23 maart 2023: Meten van emissies

  Spies

  23 maart 2023: Emissieschattingen en –berekeningen

  Coenen

  30 maart 2023: Meten van emissies

  Burgers

  30 maart 2023: Geurhinder in Nederland, wanneer wordt geur een probleem?

  Van Belois

  6 april 2023: Meten van emissies

  Burgers

  6 april 2023: Het doen van geuronderzoek, wat komt daar bij kijken?

  Snik - van den Burg

  13 april 2023: Meten van emissies

  Van der Wekken

  13 april 2023: Hoe pakken we overlastsituaties aan, en hoe voorkomen we nieuwe?

  Van Belois

  Blok 3 Luchtkwaliteit deel 1: Wet- en regelgeving, besluitvorming en maatregelen / Effecten en fijn stof

  25 mei 2023: Kader

  Hoekstra

  25 mei 2023: Luchtkwaliteit, normstelling en gezondheid

  Saskia Willers

  1 juni 2023: Hoofdlijnen van regelgeving en beleid

  Jongeneel

  1 juni 2023: Klimaatverandering en luchtkwaliteit

  Manders-Groot                                       

  8 juni 2023: Besluitvorming

  De Boer

  8 juni 2023: Maatregelen en luchtkwaliteit

  Nijhuis

  15 juni 2023: Besluitvorming in het ruimtelijk spoor

  Rurup

  15 juni 2023: Thema fijn stof

  Van den Elshout

  22 juni 2023: Maatregelen (rijk)

  De Boer

  22 juni 2023: Thema fijn stof

  Van den Elshout

  Blok 4 Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren

  7 september 2023: Eigenschappen van de atmosfeer en kenmerken van het Gaussisch pluimmodel

  Janssen

  7 september 2023: Het uitvoeren van verspreidingsberekeningen

  Verhees

  14 september 2023: Meten van luchtkwaliteit

  De Jonge

  14 september 2023: Eigenschappen van de atmosfeer en kenmerken van het Gaussisch pluimmodel

  Janssen

  21 september 2023: Meten van luchtkwaliteit

  De Jonge

  21 september 2023: Practicum verspreidingsberekeningen

  Verhees

  Blok 5 Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten & rekenen

  2 november 2023: Kader

  Bleeker

  2 november 2023: Beleid, wet- en regelgeving

  Hoekstra

  9 november 2023: Meten en rekenen

  Van Zanten/Braam

  9 november 2023: Luchtemissies uit de landbouw

  Uijtdewilligen

  16 november 2023: Meten en rekenen

  Van Zanten/Braam

  16 november 2023: Rekenmodel AERIUS: wat, hoe, en waarom

  Maltha-Nix en Wilmot

  23 november 2023: AERIUS: gebruik in de praktijk

  Maltha-Nix en Wilmot

  23 november 2023: Besluitvorming

  Hoekstra