opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5

Depositie

Stikstofdepositie is een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke belangstelling staat vanwege problemen bij de besluitvorming over activiteiten en plannen. In dit blok leer je de verschillende aspecten van depositie kennen.  Centraal staat de geldende wet- en regelgeving op dit gebied, met name de natuurwetgeving die ten doel heeft de waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen hoge depositiewaarden. 

Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de structurele aanpak van stikstof en het model AERIUS. Je gaat zelf aan de slag met het model.

Dit blok is een verdieping in het meten en modelleren van depositie. Het volgen van dit blok veronderstelt een basiskennis omtrent meten en modelleren van luchtverontreiniging.

Na het volgen van dit blok:

  • Ken je de geldende wet- en regelgeving rond depositie
  • Weet je hoe depositie te meten is
  • Kun je rekenen aan depositie
  • Heb je kennis gemaakt met het rekenmodel AERIUS

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina