opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4

Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren

Dit blok geeft verdieping op meten en modelleren, twee belangrijke kernonderwerpen uit de luchtkwaliteit. Je krijgt inzicht in de beschikbare meettechnieken. Ook wordt ingegaan op de sterke punten van meten en rekenen en waarom beide methodes onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 

Je leert het verschil tussen wettelijke metingen en indicatieve metingen en specifiek over het meten van deeltjes zoals roet. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt in detail besproken en je kunt zelf lokale metingen uitvoeren of laten uitvoeren.  

Ook neem je kennis van meteorologische aspecten en manieren om luchtkwaliteit te modelleren, zoals het Gaussisch Pluimmodel en de standaard rekenmethoden 1, 2 en 3. Er wordt in de praktijk met modellen geoefend om meer begrip voor de uitvoering te krijgen.

Na het volgen van dit blok:

 • Ben je in staat om de technische achtergrond van de luchtmetingen op te zoeken en weet je deze te interpreteren;
 • Weet je hoe lokale metingen uitgevoerd dienen te worden
 • Weet je waar de details zijn vastgelegd over de vereisten voor luchtmetingen
 • Kun je omgaan met meteorologische omstandigheden met meten en rekenen
 • Heb je basiskennis van het Gaussisch Pluimmodel
 • Heb je inzicht in de kritische factoren van modelonderzoek

Bedoeld voor

 • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
 • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

 

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie € 6.500,00 excl. btw Start 19 januari 2023

  Losse modules

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1 € 1.950,00 excl. btw Start 19 januari 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2 € 1.625,00 excl. btw Start 23 maart 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3 € 1.950,00 excl. btw Start 25 mei 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4 € 1.275,00 excl. btw Start 7 september 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5 € 1.625,00 excl. btw Start 2 november 2023
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Tauw BV )
  Cursusdata: Start 7 september 2023
  Dagindeling: 14:00-21:00
  afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist
  Locatie: Utrecht
  nabij treinstation en parkeren op terrein mogelijk
  Prijs: € 1.275,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 7, 14 en 21 september 2023. Examen op 12 oktober 2023.
  In samenwerking met: VVM en PKL
 • Programma

  Module 29 en 30 // Eigenschappen van de atmosfeer en basisbegrippen van de verspreiding van luchtverontreiniging 

  In dit deel van blok 4 wordt uitgelegd hoe atmosferische processen effect hebben op de verspreiding van luchtverontreiniging. We behandelen de opbouw van de atmosfeer en de rol van wind en turbulentie (o.a. stabiele en onstabiele condities) op het transport, verdunning en het weer verdwijnen (depositie) van verontreinigingen. Tevens wordt stil gestaan bij de bepaling van praktische aspecten van dispersie.

   

  Module 31 en 32 // Meten van luchtkwaliteit 

  Meten is weten wordt vaak gezegd. In dit deel van de opleiding wordt u geleerd of dat ook zo is en welke aspecten bij het bepalen van luchtkwaliteit komen kijken. Vragen waar je aan het eind van het onderdeel een antwoord op hebt zijn onder andere: “Hoe meet je fijn stof?”, “Hoe ziet een NO2 monitor er uit?”, “Waar moet je op letten als je meetdata interpreteert?” en “Hoe worden meetgegevens gebruikt in de modellering”.

   

  Module 33 en 34 // Rekenmethoden voor de uitvoering van het luchtbeleid + practicum verspreidingsberekeningen 

  Voor het bepalen van de luchtkwaliteit in Nederland wordt veel gebruik gemaakt van standaard rekenmethoden (SRM 1, 2 en 3). In deze 2 dagdelen wordt je geleerd welke rekenmethoden worden gehanteerd, hoe de bijdrage van bronnen aan de luchtkwaliteit kan worden bepaald en hoe in de modellen wordt omgegaan met de achtergrond belasting. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van de modellen als hoe ze in de praktijk toegepast kunnen worden. Daarbij ligt de nadruk op de modellen voor industriële, agrarische en diffuse bronnen (SRM 3), maar ook de eenvoudige modellen voor wegverkeer (SRM 1, SRM 2 en de NSL Rekentool). Het wettelijk kader voor het bepalen van de luchtkwaliteit komt zeer beperkt in dit blok aan bod, hiervoor is blok 3 bedoeld. De cursist wordt aan de hand van cases en een practicum toegerust om meer complexe verspreidingsproblemen succesvol aan te pakken en leert de kwaliteit van de uitkomsten van berekeningen te beoordelen.