opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4

Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren

Dit blok geeft verdieping op meten en modelleren, twee belangrijke kernonderwerpen uit de luchtkwaliteit. Je krijgt inzicht in de beschikbare meettechnieken. Ook wordt ingegaan op de sterke punten van meten en rekenen en waarom beide methodes onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 

Je leert het verschil tussen wettelijke metingen en indicatieve metingen en specifiek over het meten van deeltjes zoals roet. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt in detail besproken en je kunt zelf lokale metingen uitvoeren of laten uitvoeren.  

Ook neem je kennis van meteorologische aspecten en manieren om luchtkwaliteit te modelleren, zoals het Gaussisch Pluimmodel en de standaard rekenmethoden 1, 2 en 3. Er wordt met modellen geoefend om meer begrip voor de uitvoering te krijgen.

Na het volgen van dit blok:

  • Ben je in staat om de technische achtergrond van de luchtmetingen op te zoeken en weet je deze te interpreteren;
  • Weet je hoe lokale metingen uitgevoerd dienen te worden
  • Weet je waar de details zijn vastgelegd over de vereisten voor luchtmetingen
  • Kun je omgaan met meteorologische omstandigheden met meten en rekenen
  • Heb je basiskennis van het Gaussisch Pluimmodel
  • Heb je inzicht in de kritische factoren van modelonderzoek

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina