opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3

Luchtkwaliteit deel 1: Besluitvorming en maatregelen

Dit blok richt zich op de effecten van luchtverontreiniging op activiteiten en ruimtelijke plannen. De effecten van luchtverontreiniging worden beschouwd vanuit lokaal en mondiaal perspectief.

Vanwege de specifieke problematiek krijgt fijn stof nadrukkelijke aandacht. Na het volgen van dit blok begrijp je hoe de effecten samenhangen en waarom aanpak van fijn stof complex van aard is.

Ook op de besluitvorming wordt ingegaan. De deelnemers leren alle facetten van luchtkwaliteit in relatie tot vergunningverlening (industrie) en planning (infrastructuur). Daarbij is kennis over de wet- en regelgeving van groot belang. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarnaast komt ook aan bod op welke wijze maatregelen genomen worden (rijksniveau en lokaal niveau) en hoe de doorwerking verloopt.

Na het volgen van dit blok:

  • Begrijp je hoe de effecten van luchtverontreiniging samenhangen
  • Weet je waarom de aanpak van luchtproblematiek complex van aard is
  • Weet je specifiek de effecten van fijn stof
  • Ken je de wet- en regelgeving en het SLA

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina