Cursus

Circulair bouwen

Een integraal duurzaam bouwconcept met belang voor de toekomst

Circulariteit in de bouw wordt steeds belangrijker. De essentie is om materialen efficiënt te gebruiken, zodat de waarde wordt behouden voor toekomstige toepassingen en generaties. Bij circulariteit ligt de focus niet alleen op materialen, maar op het samenbrengen van diverse aspecten van duurzaam bouwen.

Tijdens de cursus krijg je inzicht in het integrale denk- en ontwerpproces van circulair bouwen. Hierbij is aandacht voor alle deelgebieden van duurzaamheid en het sluiten van alle kringlopen. Je leert de theorie van circulair ontwerpen  te  vertalen naar een praktische toepassing voor de gehele bouwketen.

Samenwerking in de keten is essentieel om een circulaire en duurzame doorbraak te realiseren. Door de ambities te belichten van de verschillende doelgroepen, krijg je inzicht in de belangen van de verschillende partners. Op deze manier kun je het samenwerking in de gehele keten zuiver, transparant en begrijpelijk maken, zodat circulair, duurzaam en gezond bouwen mogelijk wordt.

Bovendien krijg je inzicht in het vertalen van ontwerp, visie en concept naar de praktijk door de 3 levensfasen van een gebouw te beschouwen. Je wordt door experts uit de praktijk opgeleid om circulariteit als bouwteam samen vorm te geven.

Circulariteit van complex naar uitvoerbaar

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste circulaire ontwerpprincipes voor een praktische uitvoering.  
 • Leer je de invloed van de duurzame deelgebieden op een circulair bouwconcept.
 • Worden de verschillende circulaire onderwerpen belicht. Dit zijn water, energie, materiaal, afval, groen, mobiliteit en de sociale samenleving.
 • Leer je, door anders te denken, circulair bouwen te implementeren zonder meerkosten.
 • Krijg je inzicht in de drie levensfasen van een gebouw op het gebied van milieu en kosten.
 • Leer je van praktijkvoorbeelden over circulair bouwen in kringlopen met bouwbiologische principes uit binnen- en buitenland.

Bedoeld voor

Technisch en niet-technisch georiënteerde projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders en adviseurs die voor de uitdaging staan circulariteit te implementeren binnen hun projecten.  Bedoeld voor de gehele keten van opdrachtgever, opdrachtnemer en onderaannemer in de woning- en utiliteitsbouw.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. M. Drath MSc (Primum)
  Cursusdata: september 2019
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 1.375,00 excl. btw
 • Programma

  Hieronder is het voorlopige programma weergegeven. Momenteel zijn we bezig om de laatste ontwikkelingen te verwerken, zodat een actueel programma ontstaat. Het onderstaande programma is onder voorbehoud.

   

  Dag 1 - CIRCULAIRITEIT EN DUURZAMHEID – Theorie van circulair denken, ontwerpen, bouwen

  • Introductie
  • Circulariteit versus Duurzaamheid
  • Circulaire modellen als inspiratie voor het opstellen van jouw eigen circulaire leidraad
  • Circulaire ontwerp strategieën: product en proces
  • Praktijkcasus: Lineaire processen in jouw werkveld en kansen om deze circulair te maken
  • Van deelgebieden naar een integraal concept
  • Rondleiding door Greenhouse in Utrecht

   

  Dag 2 - CIRCULAIRE DEELGEBIEDEN - Circulaire kringlopen sluiten en impact meten

  • Ontwerpstrategieën Materiaal en Grondstoffen: modellen, criteria en meetbaar
  • Ontwerpstrategieën Energie, Water, Afval, Mobiliteit & Transport, Groen en Sociaal
  • Inspirerende gastspreker

   

  Dag 3 - CIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID – Circulair door anders denken en samenwerken

  • Circulair samenwerking: Vaardigheid ontwerp, visie of concept vertalen naar praktijk
  • Ontwerpstrategieën: Vaardigheid ontwerp, visie of concept vertalen naar praktijk door gebruik van de 3 levensfasen van een gebouw
  • Biobased bouwen is circulair en gezond: De unieke eigenschappen van natuurlijke materialen en leren van de natuur om hoogwaardige gebouwen te ontwerpen
  • Praktijkcasus bespreken, discussie en feedback
  • Inspirerende gastspreker + borrel