Cursus

Carcinogene stoffen

Kankerverwekkende stoffen herkennen en veiligheidsrisico's bepalen

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene ofwel kankerverwekkende eigenschappen heeft voor de mens. Aan de hand van een aantal stoffen (bijvoorbeeld benzeen, dioxine of dichloormethaan) leer je hoe het proces van risicoschatting verloopt.

Bij de bevolking en bij werknemers bestaat veel angst voor mogelijk carcinogene stoffen. Zelfs stoffen die niet of slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kankerverwekkend zijn, zijn vaak verdacht voor het publiek. Men vertrouwt de uitspraken van deskundigen niet of wil een zekerheid die niet te geven is.

Relevant bij de problematiek is het stoffenbeleid van de Europese Commissie: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (REACH). De veiligheidsrisico's van alle chemische stoffen waarvan in Europa meer dan een ton per jaar wordt geproduceerd of verkocht moeten in kaart worden gebracht.

Vaststelling en risicoschatting van kankerverwekkende stoffen

Tijdens deze cursus:

 • Leer je methoden kennen waarmee je bepaalt of een stof carcinogeen is
 • Leer je hoe het proces van risicoschatting loopt
 • Maak je kennis met de zekerheden van het proces
 • Krijg je inzicht in de (vaak) beperktheid van beschikbare gegevens
 • Leer je optimaal om te gaan met de beperkte gegevens om te komen tot conclusies

Bedoeld voor

Je gaat in je werk om met of geeft voorlichting over potentieel carcinogene stoffen. Je bent werkzaam in de industrie, bij een ziekenhuis of arbodienst, of je bent veiligheidskundige bij de overheid, arbeidshygiënist, bedrijfsarts, laboratorium-engineer, toxicoloog of (milieu-)inspecteur. Je hebt een medisch-biologische of chemische achtergrond.

 

Deel deze pagina

 • Programma
  • Inleiding: carcinogeniteit
   Prof. dr. B. van de Water (LACDR, Universiteit Leiden)
    
  • DNA schade, DNA herstel en mutagenese en de ontwikkeling van kanker
   Dr. J.G. Jansen (Leids Universitair Medisch Centrum)
    
  • Testen op mutageniteit in relatie tot carcinogene eigenschappen van genotoxische stoffen
   Dr. M.J.M. Nivard (Leids Universitair Medisch Centrum)
    
  • Protocollen carcinogeniteit studies van indirect carcinogene stoffen
   Dr. J. van Benthem (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
    
  • Epidemiologie en carcinogene stoffen
   J.J. Vlaanderen, PhD (IRAS, Universiteit Utrecht)
    
  • Van experimentele en epidemiologische gegevens naar een schatting van kankerrisico
   Prof. dr. P.J. Boogaard (Shell International B.V.)
    
  • Risico-evaluatie van carcinogene stoffen
   Dr. T. Vermeire (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
    
  • Nieuwe methodieken voor voorspellen genotoxiciteit
   Prof. dr. B. van de Water (LACDR, Universiteit Leiden)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “De cursus geeft diepere achtergrondinformatie over de complexiteit en of een stof geclassificeerd moet worden als carcinogeen.”
  medewerker van Urenco Nederland BV
  “De cursus geeft verdieping en verbreding van kennis. Goede theoretische en praktische kennis aangeleerd.”
  medewerker van NSPOH
  “De cursus geeft een goed overzicht met zo nu en dan veel details. Goed als achtergrondinformatie voor mijn dagelijks werk.”
  medewerker van Aliancys Nederland BV
  “Nuttige en erg interessante cursus.”
  medewerker van GGD Noord- en Oost Gelderland
  “Veel informatie en diepgang.”
  Roy Kalpoe (Hoogheemraadschap van Delfland)
  “Goed, vanuit de advisering kan ik ook wat meer nuance aanbrengen naar de risicogroepen volgens de Arbowet.”
  medewerker Wageningen UR (WUR) Environmental Sciences Group
  “Compact, veel inhoud.”
  medewerker GGD Brabant
  “Mooie overlap in stof en nuttige herhalingen.”
  medewerker DCMR Milieudienst Rijnmond