Cursus

Carcinogene stoffen

Kankerverwekkende stoffen herkennen en veiligheidsrisico's bepalen

Tijdens deze cursus worden methoden besproken waarmee vastgesteld kan worden of een stof carcinogene ofwel kankerverwekkende eigenschappen heeft voor de mens. Aan de hand van een aantal stoffen (bijvoorbeeld benzeen, dioxine of dichloormethaan) leer je hoe het proces van risicoschatting verloopt.

Bij de bevolking en bij werknemers bestaat veel angst voor mogelijk carcinogene stoffen. Zelfs stoffen die niet of slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kankerverwekkend zijn, zijn vaak verdacht voor het publiek. Men vertrouwt de uitspraken van deskundigen niet of wil een zekerheid die niet te geven is.

Relevant bij de problematiek is het stoffenbeleid van de Europese Commissie: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (REACH). De veiligheidsrisico's van alle chemische stoffen waarvan in Europa meer dan een ton per jaar wordt geproduceerd of verkocht moeten in kaart worden gebracht.

Vaststelling en risicoschatting van kankerverwekkende stoffen

Tijdens deze cursus:

 • Leer je hoe kanker zich ontwikkelt. 
 • Leer je wat de basale moleculaire mechanismen zijn voor het ontstaan van kanker. 
 • Leer je hoe chemische stoffen kunnen ingrijpen op processen die leiden tot ontwikkeling van kanker.
 • Krijg je begrip van genotoxische werking versus niet-genotoxische werking van carcinogene stoffen.
 • Leer je wat huidige regulatoire test strategieën zijn voor beoordeling van carcinogeniteit van stoffen. 
 • Krijg je inzicht in nieuwe methoden voor de beoordeling van carcinogeniteit van stoffen.
 • Krijg je inzicht in het proces van risicoschatting voor beoordeling van het kankerrisico.

Bedoeld voor

Je gaat in je werk om met of geeft voorlichting over potentieel carcinogene stoffen. Je bent werkzaam in de industrie, bij een ziekenhuis of arbodienst, of je bent veiligheidskundige bij de overheid, arbeidshygiënist, bedrijfsarts, laboratorium-engineer, toxicoloog of (milieu-)inspecteur. Je hebt een medisch-biologische of chemische achtergrond.

Interesse in aanpalende cursussen? Kijk ook eens naar de cursus Toxicologie

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. B. van de Water (LACDR, Division of Toxicology)
  Cursusdata: voorjaar 2024

  Locatie: Igluu Den Haag
  Prijs: € 695,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1 - 12 oktober 2023

  • Introductie cursusProf. dr. B. van de Water, LACDR, Universiteit Leiden  
  • Inleiding Carcinogeniteit Prof. dr. B. van de Water, LACDR, Universiteit Leiden
  • DNA-schade, DNA-herstel en mutagenese en de ontwikkeling van kanker - Dr. J.G. Jansen, Leids Universitair Medisch Centrum
  • Epidemiologie en carcinogene stoffen - J.J. Vlaanderen PhD, IRAS, Universiteit Utrecht
  • Protocollen carcinogeniteit studies van indirect carcinogene stoffenHarm Heusinkveld, RIVM
  • Testen op mutageniteit in relatie tot carcinogene eigenschappen van genotoxische stoffen - Giel Hendriks, Toxys
  • Van experimentele en epidemiologische gegevens naar een schatting van kankerrisico - Prof. Dr. P.J. Boogaard, Wageningen UR (WUR) Leerstoelgroep Toxicologie
  • Risico-evaluatie van carcinogene stoffen
  • Nieuwe methodieken voor voorspellen genotoxiciteit Prof. dr. B. van de Water, LACDR, Universiteit Leiden
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De cursus geeft diepere achtergrondinformatie over de complexiteit en of een stof geclassificeerd moet worden als carcinogeen.”
  medewerker van Urenco Nederland BV
  “De cursus geeft verdieping en verbreding van kennis. Goede theoretische en praktische kennis aangeleerd.”
  medewerker van NSPOH
  “De cursus geeft een goed overzicht met zo nu en dan veel details. Goed als achtergrondinformatie voor mijn dagelijks werk.”
  medewerker van Aliancys Nederland BV
  “Nuttige en erg interessante cursus.”
  medewerker van GGD Noord- en Oost Gelderland
  “Veel informatie en diepgang.”
  Roy Kalpoe (Hoogheemraadschap van Delfland)
  “Goed, vanuit de advisering kan ik ook wat meer nuance aanbrengen naar de risicogroepen volgens de Arbowet.”
  medewerker Wageningen UR (WUR) Environmental Sciences Group
  “Compact, veel inhoud.”
  medewerker GGD Brabant
  “Mooie overlap in stof en nuttige herhalingen.”
  medewerker DCMR Milieudienst Rijnmond