Cursus

Breukmechanica

A 'fit for purpose' analyse

Bij het ontwerpen van constructies is het in veel gevallen noodzakelijk berekeningen te maken van spanningen en vervormingen als gevolg van mogelijke belastingen. Alleen berekenen is echter niet voldoende. De ontwerper moet tevens aangeven of de berekende waarden binnen toelaatbare grenzen blijven.

Vervormingen kunnen functionele normen overschrijden; spanningen kunnen zodanig hoog zijn dat (lokaal)plastische deformaties optreden. Wanneer de belasting een grenswaarde overschrijdt, kan het materiaal zijn samenhang verliezen en ontstaan er scheuren. Een scheur ontstaat meestal bij in het materiaal aanwezige discontinuïteiten, zoals in verbindingen tussen verschillende componenten.

Met behulp van theoretische concepten, methoden en experimentele technieken is het mogelijk om een aantal cruciale vragen te beantwoorden:

 • Wordt bij gegeven belasting de scheur groter?
 • Indien de scheur uitgroeit, wat is de scheurgroeisnelheid en -richting?
 • Stopt de scheurgroei na enige tijd?
 • Wat is de residuele sterkte van een constructie(deel) als functie van de scheurlengte?
 • Wat is de levensduur van een constructie(deel) als functie van (initiële) scheurlengte, belasting en omgeving?

Resultaat

De cursus geeft inzicht in begrippen, theorieën, methoden en experimentele procedures die in de breukmechanica worden gebruikt om de (rest)sterkte en (rest)levensduur van constructies te bepalen. Na afloop van de cursus kun je op basis van analytische berekeningen voorspellen of een scheur verder uitgroeit en wat de scheurgroeisnelheid en -richting zijn. Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende methoden en je weet hoe je de kritische waarden van de meest relevante grootheden experimenteel kunt bepalen. Je hebt kennis van het juiste gebruik van breukmechanica-codes.

Bedoeld voor

Ingenieurs die betrokken zijn bij bezwijkanalyses, fit-for-purpose analyses, het ontwerpen van constructies en laboratoriumonderzoek aan materialen en constructies.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. J. Spiekhout (B&B advisor)
  Cursusdata: 16 en 23 mei en 6, 13 en 20 juni 2019
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 2.390,00 excl. btw
  inclusief diner
  Studiepunten: 9 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  De blokken bestaan uit voordrachten afgewisseld met oefeningen, voorbeelden en praktische cases.

  Dag 1
  Inleiding Breukmechanica, lineair elastische breukmechanica, CTOD en praktische oefeningen

  Dag 2
  vervolg CTOD, J-integraal, plastisch bezwijken, cilindrische geometrieën en praktische oefeningen

  Dag 3
  FAT diagrammen, breukmechanica codes (o.a. BS7910) en praktische oefeningen

  Dag 4
  Vermoeiing, spanningscorrosie, gebruik van de computer in de breukmechanica (FEM berekeningen) en praktische oefeningen

  Dag 5
  Breukmechanica van niet-metalen, cases, proeftentamen

  U heeft de gelegenheid eigen cases in te brengen.

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,6
  “Leerzame cursus voor een inleiding in de breukmechanica. Veel geleerd over de concepten en wanneer ze worden toegepast. Workload per les is goed.”
  Ewoud Huiskamp (Damen Shipyards Gorinchem)
  “Dieptechnisch niveau, veel leerstof in korte tijd, uitdagend, breed wat betreft toepassingen.”
  Ostar Joostensz (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
  “Vanuit mijn studie en vanuit mijn werkgerelateerde projecten en corrosieopleiding heb ik al veel concepten gehad. Voor mij was het een uitstekende opfris cursus. Ik denk dat voor mensen voor wie deze materie nieuw was de cursus iets te snel gaat.”
  Anonieme cursist
  “De cursus heeft me een goede achtergrond gegeven om breukmechanische vraagstukken te behandelen. De materie is gaan leven.”
  Jan-Paul Bras (Bilfinger Tebodin Netherlands BV)
  “Cursus werd op goede manier gegeven. Om aan de cursus deel te nemen is een zeker niveau nodig. Mijn kennis over breukmechanica is verbeterd, echter om het praktisch toe te passen moet je de kennis bijhouden.”
  Pieter Hoekstra (Provincie Fryslân)
  “Geeft een goede indruk wat breukmechanica inhoudt.”
  Koert Dingerdis (Hogeschool Inholland)