Menu
Cursus
cursussen | binnenvaart-en-vaarwegen Print deze pagina

Binnenvaart en vaarwegen

Ontwikkelingen, mogelijkheden, techniek en beleid tot praktijk

'Nederland heeft een belangrijk deel van haar welvaart te danken aan haar ligging in het Deltagebied. Door deze gunstige ligging aan zee en rivieren heeft de scheepvaart zich sterk kunnen ontwikkelen. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Naast goederenvervoer is recreatievaart een factor die van groot economisch belang is. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Deze groei is economisch natuurlijk prachtig, maar zet wel grote druk op de infrastructuur. Betrouwbaarheid en bereikbaarheid zouden in de knel kunnen komen, terwijl dit juist van essentieel belang is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de scheepvaart en het vaarwegennetwerk betrouwbaar en bereikbaar te houden. Adequaat uitvoeren en afstemmen van beheer en onderhoud, verkeersmanagement en informatievoorziening worden hierbij ingezet. Tal van mensen bij gemeenten, waterschappen, provincies, havens en rijksoverheid hebben in hun dagelijkse praktijk met deze uitdagingen te maken.'

Nederland beschikt over een uitgebreid hoofdvaarwegennet dat de belangrijkste economische kerngebieden, het onderliggende vaarwegennet en het Trans-Europese vaarwegennet met elkaar verbindt. Het transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal de komende jaren verder groeien. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper.

Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services een belangrijke rol. Tijdens de cursus maakt u kennis met de hierboven benoemde onderwerpen.

Resultaat cursus binnenvaart en vaarwegen

 • U krijgt een inleiding tot de binnenscheepvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk
 • 'Binnenscheepvaart en vaarwegen' wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. Aspecten van beleid, techniek en praktijk komen aan bod
 • Na afloop hebt u een actueel inzicht in de belangrijkste thema's en de potentie van de binnenscheepvaart, technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor degenen die beroepsmatig met de binnenvaart en het onderwerp vaarwegen te maken hebben, zoals:

 • medewerkers en projectleiders bij ingenieursbureaus, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
 • (beleids)medewerkers van binnenscheepvaartondernemingen
 • (beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in de scheepvaart
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *