Cursus

Binnenvaart en vaarwegen

Techniek, beleid en praktijk in vaarwegennetwerk

De cursus Binnenvaart en vaarwegen biedt een actueel inzicht in technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Na afloop heb je een actueel inzicht in de belangrijkste thema's en de potentie van de binnenscheepvaart.

Het transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal de komende jaren verder groeien. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Dit zet de infrastructuur verder onder druk.

Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services een belangrijke rol. Voor een betrouwbaar en bereikbaar vaarwegennetwerk is adequaat uitvoeren en afstemmen van beheer en onderhoud, verkeersmanagement en informatievoorziening van groot belang.

Scheepvaart en het vaarwegennetwerk betrouwbaar en bereikbaar houden

 • Inleiding tot de binnenscheepvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk
 • Binnenscheepvaart en vaarwegen vanuit verschillende perspectieven belicht: techniek, beleid, en praktijk
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Zo nemen we een kijkje bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN).

Bedoeld voor

 • Medewerkers en projectleiders bij ingenieursbureaus, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
 • (Beleids)medewerkers van binnenscheepvaartondernemingen
 • (Beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in de scheepvaart
   

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursus Onderhoud en verbetering vaarwegen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. O.C. Koedijk (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)
  Cursusdata: 14, 15 juni 2023 cursus dagen en 21 juni excursie (volgeboekt)
  Dagindeling: Dagcursus
  Locatie: Rotterdam
  Goed bereikbaar met auto en trein
  Prijs: € 1.525,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle cursus materialen, catering en excursie naar MARIN, Wageningen
  Roosterinformatie: Eerste twee cursusdagen en derde dag excursie naar MARIN, Wageningen
 • Programma

  Dag 1 – Binnenvaart, vaarweggebruik en –beleid

  Geschiedenis en kenmerken van de binnenvaart en vaarwegen
  Drs. O.C. Koedijk (RWS)

  Veiligheid
  Dr. T. van Brummelen (RWS)

  Haven Rotterdam als motor binnenvaart
  Drs. J. Gille (Port of Rotterdam)

  Beleid en projecten op de Nederlandse en Europese vaarwegen
  Drs M. Korporaal (I&W,DGLM)

  Binnenvaart, emissie en energietransitie
  Drs. F. Schutjes (I&W, DGLM)

  Dag 2 – Vaarweginfrastructuur en logistiek

  Actueel project: Verruiming Twentekanaal
  Ir.mr. M.C. Kruis (RWS)

  Ontwerp van vaarwegen: Theorie en Praktijk
  Ir. J.J. Veldman (Aktis Hydraulics)

  Vervanging en renovatie vaarweg(object)en
  Drs. A. Besselsen (RWS)

  Economie van de schipper
  Drs. B. Verkade (Verkade Advies)

  Geautomatiseerd varen
  Ir. P. Potgraven (RWS)

  Dag 3 - Recreatievaart, regelgeving en hydrodynamica

  Recreatievaart
  O. Walda (KNWV)

  Bevaarbaarheid rivieren
  Drs.ing. R. Weekhout (RWS)

  Wet- en regelgeving: Inleiding, nieuwe binnenvaartwet, scheepsafvalstoffen
  Drs.ing. R. Weekhout (RWS)

  Hydrodynamica en simulatie
  Ir. F.S.H. Verkerk (MARIN)

  Praktijk in de sleeptank en op de simulator
  Ir. F.S.H. Verkerk (MARIN)

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,2
  “De cursus geeft een beeld over de diverse aspecten van de binnenvaart en vaarwegen, van vroeger, nu en de huidige ontwikkelingen.”
  Hans van Eck (Rijkswaterstaat)
  “Zeer breed georienteerde cursus waardoor je in relatief korte tijd goed inzicht krijgt in binnenvaart.”
  Brian Langenberg (Rijkswaterstaat)
  “Een interessante praktische cursus. Veel theorie, maar over het algemeen op een boeiende wijze gebracht. Mooie mix van praktijk + beleid.”
  Rens Huuskes (Waterschap Rijn en IJssel)
  “Goede cursus, met inzichten vanuit velerlei zijden en aspecten. Daarom zeer waardevol!”
  Leon Peters (Gemeente Venlo)
  “Breed inhoudelijke cursus, diverse aspecten belicht. Interactie tussen sprekers en cursisten was goed. Organisatie was prettig (en informeel ervaren)”
  Susanne Taekema (Sweco Nederland BV)
  “Nuttige onderwerpen, in vogelvlucht alle belangrijke thema's aangestipt. Goede 'instap' cursus voor binnenvaart.”
  Chris Beumer (Rijkswaterstaat)
  “Het was een zeer interessante en leerzame cursus met een goede mix tussen beleid vs uitvoering en theorie vs praktijk. Een zeer brede cursus waarbij op sommige punten voor mij persoonlijk iets meer diepgang nuttig was geweest.”
  cursist werkzaam bij de TU Delft
  “Zeer interessant hoe alle facetten van de binnenvaart en vaarwegen achter elkaar belicht worden. Alle onderwerpne sluiten mooi op elkaar aan.”
  Cursist werkzaam bij de overheid
  “Interessante presentaties, sprekers van hoog niveau, goede en strakke organisatie, leuke locaties”
  Cursist werkzaam bij de overheid
  “Goed, breed en snel dieper ingaan op de binnenvaart. Mooi overzicht van alle aspecten.”
  Nicole van Spronsen (MARIN)