Cursus

Binnenvaart en vaarwegen

Techniek, beleid en praktijk in vaarwegennetwerk

De cursus Binnenvaart en vaarwegen biedt een actueel inzicht in technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Na afloop heb je een actueel inzicht in de belangrijkste thema's en de potentie van de binnenscheepvaart.

Het transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal de komende jaren verder groeien. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Dit zet de infrastructuur verder onder druk.

Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services een belangrijke rol. Voor een betrouwbaar en bereikbaar vaarwegennetwerk is adequaat uitvoeren en afstemmen van beheer en onderhoud, verkeersmanagement en informatievoorziening van groot belang.

Scheepvaart en het vaarwegennetwerk betrouwbaar en bereikbaar houden

 • Inleiding tot de binnenscheepvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk
 • Binnenscheepvaart en vaarwegen vanuit verschillende perspectieven belicht: techniek, beleid, en praktijk
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Zo nemen we een kijkje bij een verkeerscentrale en is het mogelijkheid om mee te varen op een binnenvaartschip.

Bedoeld voor

 • Medewerkers en projectleiders bij ingenieursbureaus, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
 • (Beleids)medewerkers van binnenscheepvaartondernemingen
 • (Beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in de scheepvaart

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. O.C. Koedijk (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving), Mevr. M.M. Vader-Brouwer
  Cursusdata: nieuwe data volgen i.v.m. corona
  (27 en 28 mei, 3 en 4 juni 2020 vervallen)
  Prijs: € 1.695,00 excl. btw
  (prijspeil 2019)
 • Programma

  Dag 1 – Binnenvaart, vaarweggebruik en -beleid

  • Inleiding
   Drs. O.C. Koedijk (RWS) &  Mevr. M. Vader (Kustwacht, oud-RWS)
  • Geschiedenis van de binnenvaart en vaarwegen
   Drs. H.C. Toussaint (RWS)
  • Veiligheid
   Dr. T. van Brummellen (RWS-WVL)
  • Economie van de schipper
   Drs. B. Verkade (Verkade Advies)
  • Beleid en projecten op de Nederlandse en Europese vaarwegen
   Mevr. Ir. L. Luijten (Ministerie van I&W)
  • Effecten van klimaatverandering en rivierprogramma’s op de scheepvaart
   Mevr. M. Buitendijk (BLN/Schuttevaer)

   
  Dag 2 – Verkeersbegeleiding (VTS) en -bediening

  • Verkeersbegeleiding verleden en heden
   Dhr. J. van Dijke (oud-RWS)
  • Bezoek Verkeerscentrale & shiphoppen
   Dhr. W. Vriens (RWS), Dhr. H. Van Ek (RWS), Dhr. A.J.A Westrik (RWS)  
  • Verkeersbegeleiding in de toekomst ​
   Mevr. P. Roggen-de Paepe (RWS)

    
  Dag 3 – Vaarweginfrastructuur en logistiek

  • Nederlandse projecten en het MIRT
   Ir. K. Roelse (RWS)
  • Ontwerp van vaarwegen: theorie en praktijk
   Ir. J.J. Veldman (Aktis Hydraulics)
  • Actueel project: 2e sluiskolk Eefde
   Ir. E. Rijsdijk (RWS)
  • Goederenvervoer, logistiek en binnenvaart
   Dr. B. Kuipers (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Haven Rotterdam als motor binnenvaart
   Dhr. J. Gille, Port of Rotterdam

     
  Dag 4 – Recreatievaart, regelgeving en verkeerssimulatie

  • Recreatievaart
   Mevr. M. Maarleveld, Waterrecreatie Nederland
  • Binnenvaart, emissie en energietransitie
   Mevr. Ir. S.L. Bras, (Ministerie van I&W, DGLM)
  • Wet- en regelgeving: Inleiding, nieuwe binnenvaartwet, scheepsafvalstoffen
   Mevr. Mr. M.C. Loth LL.M (Ministerie van I&W, DGB)
  • Hydrodynamica en simulatie
   Ir. F.S.H. Verkerk (MARIN)​​​​​​​
  • Praktijk in de sleeptank en op de simulator
   Ir. F.S.H. Verkerk (MARIN)​​​​​​​
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,2
  “De cursus geeft een beeld over de diverse aspecten van de binnenvaart en vaarwegen, van vroeger, nu en de huidige ontwikkelingen.”
  Hans van Eck (Rijkswaterstaat)
  “Zeer breed georienteerde cursus waardoor je in relatief korte tijd goed inzicht krijgt in binnenvaart.”
  Brian Langenberg (Rijkswaterstaat)
  “Een interessante praktische cursus. Veel theorie, maar over het algemeen op een boeiende wijze gebracht. Mooie mix van praktijk + beleid.”
  Rens Huuskes (Waterschap Rijn en IJssel)
  “Goede cursus, met inzichten vanuit velerlei zijden en aspecten. Daarom zeer waardevol!”
  Leon Peters (Gemeente Venlo)
  “Breed inhoudelijke cursus, diverse aspecten belicht. Interactie tussen sprekers en cursisten was goed. Organisatie was prettig (en informeel ervaren)”
  Susanne Taekema (Sweco Nederland BV)
  “Interessante cursus. Vele facetten van de binnenvaart en vaarwegen worden behandeld.”
  cursist werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland
  “Het was een zeer interessante en leerzame cursus met een goede mix tussen beleid vs uitvoering en theorie vs praktijk. Een zeer brede cursus waarbij op sommige punten voor mij persoonlijk iets meer diepgang nuttig was geweest.”
  cursist werkzaam bij de TU Delft
  “Zeer interessant hoe alle facetten van de binnenvaart en vaarwegen achter elkaar belicht worden. Alle onderwerpne sluiten mooi op elkaar aan.”
  Cursist werkzaam bij de overheid
  “Interessante presentaties, sprekers van hoog niveau, goede en strakke organisatie, leuke locaties”
  Cursist werkzaam bij de overheid
  “Breed, alle facetten komen aan bod. Prima: afwisseling van locaties.”
  Cursist werkzaam bij de overheid