Menu
Cursus
cursussen | aanpak-problematiek-houten-paalfunderingen Print deze pagina

Aanpak herstel houten paalfunderingen

De cursus gaat in op de funderingsproblematiek die zich voordoet bij houten paalfunderingen (o.a. paalrot), met name bij woonblokken en woningen.

Op het programma staat:

 • de oorzaken en de omvang van de problematiek
 • de verschillende methodes van onderzoek om de omvang en schade te herkennen en te analyseren
 • het beleid op landelijk en lokaal niveau om schade aan funderingen te herstellen.
 • constructieve aspecten, hersteltechnieken, procesbegeleiding en uitvoeringsaspecten
 • preventieve maatregelen en digitale monitoring

Problemen houten paalfundering en funderingsherstel

Door de komst van een fonds duurzaam funderingsherstel kunnen gedupeerde eigenaren in een aantal gemeentes vanaf 2017 geholpen worden. Dit vereist meer kennis bij diverse betrokkenen.

Bedoeld voor

 • professionals in het werkveld van funderingsonderzoek, (proces)begeleiding, beleidsadvisering en uitvoering funderingsherstel
 • personen werkzaam bij diverse overheden die met de problematiek geconfronteerd worden
 • ingenieursbureaus, consultants, procesbureaus, aannemers
 • geinteresseerde gedupeerden
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *