Privacy

Bij inschrijving, informatieaanvraag of deelname aan acties, worden uw gegevens opgenomen in ons adressenbestand. Uw geboortedatum wordt alleen gebruikt ter identificatie om te voorkomen dat u dubbele informatie ontvangt. Natuurlijk worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld volgens de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.