Geotechniek

Grondmechanica en funderingstechniek: cruciale discipline voor infra- en bouwkundige projecten

PAO Techniek en Management organiseert twee hooggewaardeerde opleidingen op het gebied van grondmechanica en funderingstechniek: Grondmechanica en funderingstechniek 2 (basisopleiding CGF-2) en Grondmechanica en funderingstechniek 1 (vervolgopleiding CGF-1). Beide opleidingen staan onder toezicht van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en worden gezien als dé standaard binnen het geotechnische werkveld in Nederland.

Belang van grondmechanica en funderingstechniek

Grondmechanica en funderingstechniek vormen een cruciale discipline voor succesvolle infrastructurele en bouwkundige projecten. Een gedegen kennis van de eigenschappen en gedragingen van de ondergrond is essentieel om constructies veilig en duurzaam te kunnen funderen. Inzicht in aspecten als grondsamenstelling, draagvermogen, waterbeheer en stabiliteit stelt technici in staat om risico’s in te schatten en geotechnische vraagstukken op te lossen. Daarmee vormt deze specialisatie de basis voor verantwoorde ontwerpen en een zorgvuldige uitvoering.

Basisopleiding CGF-2

De basisopleiding CGF-2 biedt een gedegen introductie tot de theorie van grondmechanica en funderingstechniek. Deelnemers leren geotechnische problemen en risico’s te herkennen en hier adequaat op te reageren. Daarnaast komen praktische aspecten uitgebreid aan bod, zoals ingenieursgeologie, grondonderzoek, ophogingen, zettingen, stabiliteit, funderingen en grondkerende constructies. De opleiding is bedoeld voor iedereen met een mbo/hbo-vooropleiding die meer inzicht wil krijgen in dit vakgebied, zoals uitvoerders, opzichters, inspecteurs, technisch medewerkers en calculators.

“Een breed scala van verdiepte onderwerpen gegeven door ervaren professionals met de juiste know-how”

Vervolgopleiding CGF-1

De vervolgopleiding CGF-1 gaat dieper in op een breed scala aan onderwerpen binnen de grondmechanica en funderingstechniek. Deelnemers leren zelfstandig bouwputten en funderingen te ontwerpen en verwerven gedegen theoretische kennis en ontwerpvaardigheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer ingenieursgeologie, grondonderzoek, bepaling grondparameters, ontwerpen van grondconstructies en funderingen, bemalingsplannen, draagvermogen en grondkerende constructies. De opleiding vereist een academische of hbo-vooropleiding in de civiele techniek, of een mbo-opleiding aangevuld met CGF-2.

Zeer goed beoordeeld

Deelnemers aan de CGF-opleidingen zijn zeer te spreken over de kwaliteit. Over CGF-2 wordt gezegd: “Duidelijke cursus met theoretische achtergrond en praktische toepassing” en “Zeer professioneel met enthousiaste leraren met veel praktijkervaring en mooie verhalen hierover.” CGF-1 krijgt lovende recensies als “Een breed scala van verdiepte onderwerpen gegeven door ervaren professionals met de juiste know-how” en “Interessante opleiding met juiste balans tussen theorie en praktijk.” Deelnemers waarderen verder de grondige reader, online leeromgeving en examenbundel.

Investeer in dé standaard binnen het geotechnische werkveld

Wil jij jouw professionele groei en expertise binnen het geotechnische werkveld ook een stevige impuls geven? Dan bieden de komende CGF-opleidingen van PAO Techniek en Management een uitgelezen kans. De eerstvolgende edities van de basisopleiding CGF-2 en de vervolgopleiding CGF-1 starten op 17 september 2024 in Delft en 19 september 2024 in Utrecht.

Programmamanager

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen