Projectmanagement en procesmanagement

Gemeente Leiden aan de slag met MKI-berekeningen

Daniëlle Smeets is Procesregisseur Duurzame Bouw bij de gemeente Leiden. Leiden heeft, naar verwachting ook na de recente gemeenteraadsverkiezingen, een groen college en is dan ook één van de gemeenten die in toenemende mate wil inzetten op het gebruik van MKI. MKI is de MilieuKostenIndicator die alle milieueffecten van een project of product samenvat in één score, uitgedrukt in Euro’s.

Duurzaamheid bij gemeente Leiden

Bij de gemeente Leiden zijn er vier duurzaamheidsthema’s gedefinieerd.  Daniëlle houdt zich bezig met de beleidsvorming rondom de aangewezen duurzaamheidsthema’s in relatie tot bouw en gebiedsontwikkeling, en het adviseren van collega’s over duurzaam bouwen. Daarnaast houdt zij zich specifieker bezig met de beleidsvorming op het gebied van circulair bouwen.

DuboCalc

Binnen de gemeente Leiden zijn al veel stappen gezet op het gebied van duurzaam bouwen. Om de kennis en het gebruik van MKI-scores binnen de gemeente te bevorderen, is begin 2021 besloten om een groep medewerkers kennis te laten maken met DuboCalc. DuboCalc is een softwareprogramma voor het berekenen van de milieu-impact van grond-, weg- en waterbouwwerken (GWW) en dient daardoor als middel om duurzaam bouwen in de GWW te stimuleren. Steeds meer opdrachtgevers passen DuboCalc-berekeningen toe in aanbestedingen. Met DuboCalc kan de gemeente bouwprojecten beter vergelijken en scoren op een objectieve schaal.

Incompany voor twee groepen

Gemeente Leiden had eerder al contact gehad met PAO Techniek en Management en voor de DuboCalc cursus werd opnieuw contact opgenomen over de specifieke mogelijkheden. Binnen de organisatie waren er meerdere afdelingen waarvoor men de cursus wilde geven, het was dus erg belangrijk om af te stemmen wat de doelstellingen waren en wat het instapniveau van de cursus kon zijn voor de verschillende afdelingen. Er werd besloten om de totale groep in tweeën te delen om zo voor beide groepen een maatwerkprogramma te kunnen maken wat zo goed mogelijk aansloot bij de functies en werkzaamheden van de medewerkers.

Incompany cursus

Nu, na afronding van de cursus, hebben alle deelnemers meer inzicht in de mogelijkheden van de software. Aan deze vooraf opgestelde doelstelling is tijdens de cursus zeker voldaan. Daarnaast werd tijdens de cursus duidelijk dat er ook organisatorische aspecten binnen gemeente Leiden speelden die soms een kleine aanpassing vragen om werken met MKI en DuboCalc beter te integreren in werkprocessen. Door deze constatering konden concrete aanpassingen doorgevoerd worden en was er vrij baan om met DuboCalc aan de slag te gaan.

Vervolgstappen

Gemeente Leiden is bezig met het opzetten van een vakgroep MKI. Twee collega’s van een technische afdeling worden binnen de vakgroep opgeleid tot duurzaamheids- / MKI- ambassadeurs. De vakgroep gaat nu aan de slag met een pilot-project; een winkelcentrum inclusief openbare ruimte. De basiskennis over MKI-scores en DuboCalc is mede door de incompany cursus van PAO Techniek en Management vergroot en stelt de medewerkers in staat om het gebruik ervan verder te ontwikkelen. Het is nu aan gemeente Leiden om nog duurzamer te gaan bouwen met deze bouwstenen.

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen