Aquathermie

€ 1.150 excl. VAT
2 days
Course

Krijg in een mix van theorie en praktijk de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie helder.

Inzicht in het potentieel van TEO, TEA en TED

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk behandelt deze cursus de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie.

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Om aquathermie te gebruiken zijn veel verschillende partijen betrokken. Inzicht in de belangen van deze partijen is nodig om tot samenwerking te komen.

Ook de juridische aspecten en de financiering van aquathermieprojecten komen aan de orde. Deze kennis ga je tenslotte toepassen in een  praktijkcasus.

De rol van water in de energietransitie

After following this course:

 • Heb je inzicht in de techniek van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED)
 • Kun je werken met potentiekaarten
 • Ken je de rollen van deelnemende partijen in een aquathermieproject
 • Heb je inzicht in de juridische aspecten
 • Heb je inzicht in de financiële haalbaarheid en financiering
 • Kun je de opgedane kennis toepassen in een praktijkcasus

Intended for

Project- en programmaleiders, projectmedewerkers en adviseurs, werkzaam bij gemeenten, provincies en adviesbureau’s werkzaam aan de energietransitie in de gebouwde omgeving.

In samenwerking met STOWA.

Course leader

ir. Marco van Schaik

This course is rated with an average of

7,9

Program manager

Why PAOTM

 • The latest post-academic knowledge and skills
 • Focused on questions that arise in a technical environment
 • Interactive and directly applicable in practice
 • Top teachers from science, research and business

Frequently asked questions

Upcoming dates

Aquathermie

Startdatum: 12 maart 2024
Locatie: Utrecht
Prijs: € 1.150 excl. VAT
Subscribe

Is your desired date not listed?

Sign up for the interest list. We will inform you as soon as a new date is planned.

Register your interest
 • "Goede samenstelling van verschillende kennis in zowel experts als deelnemers. "
  Cursist werkzaam bij energieleverancier
 • "Interessante cursus met brede opzet die de diverse aspecten van aquathermie belicht. "
  Participant working at a drinking water company
 • "Erg breed, maar wel verhelderend en inspirerend. "
  Participant working at an engineering firm
 • "Waardevolle twee dagen om de diepte in te gaan met aquathermie. Belangrijke en waardevolle discussies. "
  Cursist werkzaam bij advies- en ingenieursbureau
 • "Interessante cursus. Veel interactie door actualiteit van het onderwerp en veel openheid tussen verschillende deelnemers (waterschappen, adviesbureaus etc.). Erg leuk. "
  Cursist werkzaam bij advies- en ingenieursbureau
 • "Leerzaam, vol programma. Ik vond het juridische stuk vooral nuttig. "
  Katinka Schipper
  Hoogheemraadschap van Rijnland
 • "Deze cursus als zeer positief ervaren. Ik heb het gevoel dat we als specialisten van onze eilandjes zijn gestapt en nu samen kunnen werken aan systeemanalyses. "
  Participant
  Wetterskip Fryslân
 • "Grote meerwaarde dat er samengewerkt moest worden tussen de verschillende disciplines: hydrologen en ecologen. "
  Participant
  Wetterskip Fryslân

Our corporate partners

Subscribe for the newsletter

In our monthly newsletter we inform you by e-mail about courses, trainings, news and developments in the various fields of PAOTM. Select the topics of your interest!

Subscribe now

Download the Study guide

In addition to the course offerings, the study guide also contains the themes that we will further develop next year. Would you like a complete overview of our courses and training in your field(s)? Request the Study Guide and receive it digitally.