Bouwkunde
Constructief ontwerpen

Droge voeten houden door te bouwen op water

Droge voeten houden door te bouwen op water. Dat klinkt vreemd, maar is wel degelijk waar. De stijgende zeespiegel zet het landgebruik van onze laaggelegen delta verder onder druk. Daarnaast is er een groot tekort aan woningen: in de komende 8 jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Drijvend bouwen kan voor beide uitdagingen een oplossing bieden.

Mogelijheden bouwen op het water

Deltares bracht recent een rapport uit over de mogelijke maatregelen voor de zeespiegelstijging van de toekomst. Eén oplossing die werd benoemd was drijvend bouwen. Huizen met een drijvende fundering passen zich vanzelf aan aan de stijgende waterspiegel. Daarnaast is het een interessant alternatief binnen de verstedelijkingsopgave. Het bouwen op water bevindt zich nog in de pioniersfase met kleinschalige projecten. Die geven wel inzicht in de mogelijkheden voor de toekomst, kijkend naar kansen er barrières.

Kansen en barrières

Bij het bouwen op water komt van alles kijken. Zo moeten de woningen ecologisch verantwoord gebouwd kunnen worden. De waterkwaliteit eronder moet goed zijn én kwalitatief goed blijven. Daarnaast moeten bestemmingsplannen worden aangepast, locaties worden aangewezen, financiering worden geregeld en woningcorporaties moeten het zien zitten. Een flinke uitdaging dus. Platform Drijvend Bouwen zette de belangrijkste kansen en barrières voor drijvende urbanisatie op een rij.

Kansen

  1. Het maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk, zoals wonen/werken, waterberging, visteelt, ontspanning en sport.
  2. Bouwen op het water stimuleert klimaatbestendige stedenbouw.
  3. Het scoort hoog op het gebied van innovatie en duurzaamheid, zoals ontwikkeling van nieuwe concepten voor flexibele en organische gebiedsontwikkeling.

Barrières

  1. Bouwen op water is lastig door het ontbreken van eenduidig beleid bij gemeentes en waterschappen (o.a. aangaande vergunningen, ruimtelijke planning en bestemmingsplannen).
  2. Gebrek aan waterkavels.
  3. Gebrek aan kennis en bewustzijn met betrekking tot drijvend bouwen bij beleidsmakers, politici en investeerders.

“Drijvend bouwen draagt bij aan klimaatbestendig en meervoudig ruimtegebruik door waterberging en bouwen te combineren”

Feit blijft dat we weten dat de zeespiegel gaat stijgen en we meer moeten bouwen in een land met schaarse ruimte. Nieuwe innovatieve mogelijkheden als drijvend bouwen zijn daarom van groot belang om te onderzoeken. Iemand die hier alles over weet is Rutger de Graaf van Blue21, tevens cursusleider van de PAOTM-cursus Drijvend Bouwen. Hij houdt zich als civiel ingenieur al 15 jaar bezig met het bouwen op water. Rutger heeft met zijn bedrijf al meegewerkt aan enkele bijzondere projecten, zoals drijvende duurzame woningen in Delft, het drijvende paviljoen in Rotterdam en INNOZOWA, innovatieve zonnepanelen op water. “Drijvend bouwen draagt bij aan klimaatbestendig en meervoudig ruimtegebruik door waterberging en bouwen te combineren”, aldus Rutger.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van drijvend bouwen? Volg dan de cursus Drijvend bouwen.

Cursusleider

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen