Energie- en elektrotechniek

De vanzelfsprekendheid van elektriciteit onder druk

De vraag naar elektriciteit in Nederland is enorm en blijft toenemen. Sneller dan de snelheid waarmee het net uitgebreid kan worden. Zelf miljardeninvesteringen zijn niet toereikend. Netbeheerders signaleren dat Nederland een volgende fase in gaat, waarbij de toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan. Zonder ingrijpende maatregelen vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland.

Op steeds meer plekken is een nieuwe aansluiting of verzwaring voor een bedrijf of woning niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om een serieuze versnelling van de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook nemen netbeheerders en de overheid aanvullende maatregelen om het elektriciteitsnet toegankelijk en betrouwbaar te houden, zoals het verplichten van slimme laadpalen, stuurbare warmtepompen en het verplicht ontlasten van het stroomnet op spitsmomenten.

Grenzen van de capaciteit steeds verder bereikt
Recent publiceerde de landelijke netbeheerder TenneT dat er in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, de Flevopolder, het Rotterdamse havengebied en Goeree-Overflakkee geen ruimte meer beschikbaar is op het elektriciteitsnet voor ondernemers. En ook in andere provincies en regio’s komen de grenzen van de capaciteit in beeld.

Veranderend energiesysteem vraagt ander gedrag
Vooral op de spitsmomenten staat het net onder druk. Dit kan uitval of storingen veroorzaken. Er is goede beveiliging nodig om de gevolgen voor de totale energielevering zo klein mogelijk te houden . Ander gedrag kan ook helpen, bijvoorbeeld het verschuiven van gebruik naar momenten waarop er veel wind of zon is. Ook kunnen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar afstemmen waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is.

Sneller bouwen en slimmer benutten
Netbeheerders werken iedere dag hard aan de grootschalige verbouwing van het Nederlandse energiesysteem. Snelle beschikbaarheid van grond, keuzes van de overheid en vlotte vergunning- en proceduretrajecten zijn nodig. Wanneer dat – in combinatie met ander gedrag – lukt, is het ontlasten en beter benutten van het elektriciteitsnet een kansrijke missie.

Help mee aan de kwaliteit van het net
Wil jij via jouw professionele omgeving ook zo goed mogelijk bijdragen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van onze elektriciteit? In onze cursussen Beveiliging van elektriciteitsnetten en Power quality doe je de nieuwste kennis op die je direct toepast in de praktijk.

Gerelateerde cursussen