Energie- en elektrotechniek
Geotechniek

Aardwarmte cruciaal om aan opgave warmtevraag te voldoen

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een onmisbare bron voor de warmtetransitie. De potentie is enorm. Energie Beheer Nederland (EBN), de centrale publieke speler in de energiewinning in Nederland doet veel onderzoek naar de verschillende vormen van aardwarmte. Hun advies aan de sector: “Zet in op geothermische projecten met goede kans van slagen, zoals conventionele en ondiepe aardwarmte.”

De afgelopen vijf jaar heeft EBN veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar geothermie. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid. Pilots met ultradiepe geothermie (UDG) om zeer warm water te winnen op een diepte van meer dan 4 kilometer vragen om dure technologie, de zeer diepe ondergrond is moeilijk in beeld te brengen en vanwege onscherpe seismische lijnen kunnen boringen voor UDG nog niet veilig en verantwoord gepland worden. Vandaar EBN’s advies aan de sector: zet in op vormen die nu wél haalbaar zijn, zoals conventionele en ondiepe aardwarmte.

Beste kansen met conventionele aardwarmte
Conventionele aardwarmte wordt gewonnen uit aardlagen op dieptes tussen ongeveer 1 en 3 kilometer. Daarvoor zijn meerdere bewezen technieken beschikbaar. De beste kansen liggen daarom momenteel bij deze vorm van aardwarmte. Daarmee is het beeld uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland uit 2018 niet veranderd: de potentie van geothermie als duurzaam alternatief voor het verwarmen van gebouwen en kassen en voor toepassingen in de industrie is enorm. Aardwarmte is cruciaal voor de warmtetransitie: we staan voor de opgave om drie miljoen huishoudens op warmtenetten aan te sluiten, maar daarvoor zijn nog onvoldoende duurzame warmtebronnen beschikbaar.

Wetgeving komt eraan
Toch blijft de ontwikkeling van aardwarmte achter op de verwachtingen van vijf jaar geleden. Dat heeft deels te maken met onzekerheden vanwege uitblijvende wetgeving. De nieuwe Warmtewet zou in 2025 in werking moeten treden. Exploitanten wachten daar op en stellen investeringen uit. In de glastuinbouw wordt al aardig wat aardwarmte toegepast, maar in de gebouwde omgeving nog heel weinig.

Ook ondiepe aardwarmte heeft potentie
Ook ondiepe aardwarmte biedt mogelijkheden en wint aan populariteit. Het is goedkoper en gemakkelijker en sluit aan op het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor lage temperatuur warmtenetten. Voor de verwarming van moderne, goed geïsoleerde woningen heb je geen warmtebronnen van 80 of 90 graden nodig. Met de ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan ondiepe aardwarmte uitgroeien tot een belangrijk instrument voor de warmtetransitie.

Verdiep je in geothermie
Ben of ga jij aan de slag met de winning van aardwarmte? In de PAOTM-cursus Geothermie doorloop je het project van kop tot staart: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en risico’s tot de realisatie en uiteindelijke exploitatie. Specialisten die betrokken zijn bij de verschillende fasen delen hun ervaring en zorgen ervoor dat je de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.

Waarom PAOTM

  • De nieuwste postacademische kennis en kunde
  • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
  • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
  • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Gerelateerde cursussen